Lösning för 50+ yrkesverksamma – anpassat lärprogram

Lösning för 50+ yrkesverksamma – anpassat lärprogram

Lyssna på storyn

{Play}

Bland företagsledare finns det farhågor om att 50+ yrkesverksamma inte kan hänga med i ett arbetsliv med kontinuerliga tekniska innovationer och att de har mindre stresstolerans. Denna tankegång är dock en kvarleva från den tid då yrkesverksamma som var över 45 år inte fick någon vidareutbildning i företagsvärlden eftersom det inte förväntades ge tillräckligt med avkastning på investeringen. Idag avhjälps sådana diskrepanser med livslångt lärande i allmänhet, men myten lever vidare. Ny forskning från Bonn University, sektionen för utvecklings- och utbildningspsykologi, visar hur man gör sådant lärande effektivt för yrkesverksamma över 50 år.

Lösning för 50+ yrkesverksamma - anpassat lärprogram

800 deltog i studien som var inriktad på särskilda övningspass som t ex mental snabbhet och koncentration, uppfattning om den egna kompetensen, själveffektivitet och stresshantering. Träningsprogrammet byggde på varierande pass inklusive fysisk aktivering, kognitiva övningar, kompetensutveckling, stresshantering och avslappning. Medförfattaren Dr. Udo Käser förklarar:

“Vi ville ta reda på vilka effekter den kognitiva träningen, färdighetsträningen eller stresshanteringsträningen hade var för sig.”

Kognitiva effekter erhölls av alla komponentövnngar. Resultaten stödjer också teorin att ”lärmiljöer för medarbetare i åldern 50+ bör utformas specifikt för denna målgrupp. Eftersom åldrande individer inte nödvändigtvis lär sig mindre effektivt, utan snarare annorlunda än yngre människor. En annan indikation på den positiva effekten av Bonns universitets utbildningsprogram för 50+ yrkesverksamma är att en undersökning efter deltagandet visade att över 97 procent av deltagarna skulle rekommendera utbildningen till andra.

Medförfattare och professor Una Röhr-Sendlmeier slutsats:

“Yrkesverksamma över 50 får livskvalitet och företag får möjligheten att erbjuda dessa ett perspektiv som sträcker sig längre.”

eLearningworld Nyheter


Om interaktiva böcker


Verktygslåda för interaktiva böcker och traditionell bokutgivning

Mer information om SOE PublishingLab för interaktiva böcker 

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab