Databaserad utbildningshantering för livslångt lärande

Databaserad utbildningshantering för livslångt lärande

Databaserad utbildningshantering för livslångt lärande

Lyssna på storyn

{Play}

Europeiska socialfonden (ESF) stöder kommuner i databaserad utbildningshantering – dvs. insamling och utvärdering av uppgifter och utveckling av samordnings- och kontrollstrukturer för att kunna erbjuda lämpliga utbildningserbjudanden till så många människor som möjligt. I denna anda,  öppnar den tyska regeringen som en del av programmet “Utbildningskommuner”  nu en möjlighet för tyska kommuner att ansöka om finansiering för sådana projekt. Tysklands utbildningsminister Bettina Stark-Watzinger förklarade:

”Utbildning sker främst lokalt. I städerna och distrikten finns ett varierat landskap med ett brett utbud av utbildningsmöjligheter. Kommunerna har en central roll att spela i detta. Med programmet “Utbildningskommuner” stöder vi dem i att inrätta eller vidareutveckla databaserad utbildningsförvaltning.”

Dessa initiativ kan omfatta utbildning i alla faser av livet, från småbarnspedagogik till skola och fritidslärande till vidareutbildning i vuxen ålder. Programmet syftar således till att främja viktiga innovationer i kommunala utbildningssystem – såsom digital utbildning, utbyggnad av hela dagen utbildning, förbättring av utbildningsmöjligheter eller säkerställande av kompetensutveckling lokalt. Programmet “Utbildningskommuner” ger kommunerna ett instrument för att modernisera sitt utbildningslandskap. En sådan databaserad utbildningsförvaltning utgör också en bro från det gamla industrisamhällets segmentbaserade utbildning till verkligt livslångt lärande, både för individuella lärvägar och för att bygga nya utbildningsmöjligheter.


Learning Design In Practice For Everybody

Practical guide including the 6iModel for creative projects and everything else about learning design by LarsGoran Bostrom with 18 years experience from the field and the developer of SOE PublishingLab.

Buy direct from BiQStore

Buy now, pay later with . Or pay with PayPal.

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab