Designtänkande omvandlar – Brainstorming 2.0

Designtänkande omvandlar – Brainstorming 2.0

Lyssna på storyn

{Play}

Ett traditionellt mötesrum är ett hinder. I synnerhet då det är utformat som en kopia av det gamla industrisamhällets löpande band och arbetsdelningsprinciper. Där kreativitet i bästa fall är detsamma som att några kan att tänka out-of-the-box. Men varför ha ett möte i en låda? Designtänkande omvandlar detta lådperspektiv.

dog 3822183 1280 Designtänkande omvandlar - Brainstorming 2.0

Mötesmiljö i en designtänkande anda

Ur ett designtänkande perspektiv är detta upp-och-ner-vänt och kontraproduktivt. Eftersom designtänkande börjar med processer utifrån individen och hennes preferenser och kompetens för att hitta lösningar. Bränslet för en sådan utgångspunkt för ett möte är individuell kreativitet. Där en fungerande metod för att hitta lösningar med brainstorming. Men eftersom endast en mötesdeltagare kan tala åt gången även under en brainstorming-session så behövs åtminstone ett förberedelsesteg för att optimera mötesmiljön.

Statistik om det traditionella mötes rummets effektivitet

Låt oss överföra detta i praktiken men först lite statistik som påvisar problemet. Det anordnas globalt mer än 3 miljarder möten i organisationer varje år. En miljard av dessa möten kan betraktas som bortkastad tid . 90% av mötesdeltagarna medger att de dagdrömmer under mötessessionen. Medan 73% ägnar sig åt annat arbete under mötet. TED-talarna David Grady och Jason Fried uppskattar att 37 miljarder dollar om året slösas bort bara i USA på dåliga möten eller två månaders arbetstid per år. För att använda Jason Frieds ord:

“Möten är inte arbete – möten är platser att gå och prata om saker du eventuellt kan göra senare”.

Men, vad är då lösningen för att komma till rätta med bristen på engagemang och effektivitet? Låt oss förena rationell- och emotionell intelligens, och låta teknologin utgöra bryggan för att anpassa möten till en designtänkande strategi.

Brainstorming 2.0

Redan på 1930-talet identifierade Alex Osborn det Grady och Fried framförde i sina TEDtalks och han utvecklade en brainstorming-metod som byggde på två principer:

1. Omdömen om idéer bör undvikas i den stund de läggs fram,

2. Mängden idéer utgör grunden för kvaliteten i den kreativa processen.

Aktuell forskning visar emellertid att brainstorminggrupper bara genererar hälften så många idéer som summan av idéer som genereras när människor arbetar självständigt. Det är här teknologin kan bilda en bro till engagemang och effektivitet genom att öppna idéprocessen redan före mötet på en kunskapshanteringsplattform. Här kan alla deltagare i mötet få göra sin röst hörd utan avbrott eller dåliga omdömen från andra. Detta gör det möjligt att sedan på mötet att väga de olika idéerna mot varandra för att hitta den bästa lösningen.

Designtänkande omvandlar

Detta är en modell för idégenerering, lösningar och mänsklig interaktion, där både emotionell- och rationell intelligens krävs för bästa möjliga resultat. Detta i motsats till den traditionella mötesformens gamla löpande band process mentalitet som beskrivits ovan, där arbetsdelning råder och bearbetningen till största delen är förutbestämd.

För en mer detaljerad beskrivning om hur man gör arbetsmöten mer engagerande och effektiva med design tänkande, läs min bok “Learning Design in Practice for Everybody”. Här presenteras 6iModel med vilken du kan anpassa dina möten från dina specifika förutsättningar genom att omvandla dem med ett designtänkande strategi.

Författad av
LarsGöran Boström©
Författare till boken ”Learning Design in practice for everybody” och utvecklare av plattformen SOE PublishingLab. Läs mer om Storyteller för Företag-tjänster.


eLearningworld tjänster

soe publishinglab logo Designtänkande omvandlar - Brainstorming 2.0

Vi erbjuder den huvudsakliga flexibla lösningen för livslångt lärande: Interaktiva böcker

InteraQtive Book FREE!

EDUBook

InteraQtive Book PRO

Mer information kommer inom kort!

Click for more information about SOE PublishingLab

SOE PublishingLab video

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab