Problemlösning – Kärnan för lärande i arbetslivet

Problemlösning – Kärnan för lärande i arbetslivet

Problemlösning - Kärnan för lärande i arbetslivetProblemlösning – kärnan för lärande i arbetslivet? Detta Problem-solving - Core of Learning in Working Lifeinnebär även förmåga att upptäcka möjligheter och förbättra agerande i arbetslivsrelaterade situationer, både när det gäller aktion och interaktion. Pedagogiken bakom detta blir ett problembaserat och kollaborativt lärande där den studerandes entreprenöriella egenskaper tränas i verklighetsbaserade situationer.

Entreprenöriella pedagogiska metoder

Joseph A. Schumpeter definierar en entreprenör enligt följande:

“En entreprenör är en person som är villig och har förmåga att omvandla en ny idé eller uppfinning till framgångsrik innovation, och samtidigt skapa nya produkter och affärsmodeller som i hög grad är orsak till dynamiken på arbetsplatser och långtida ekonomisk tillväxt.”

Denna definition fungerar väl som idealbild för både en anställd såsom en företagare. Kreativ och idérik med förmåga att lösa problem och omvandla idéer till konkreta lösningar är egenskaper som efterfrågas. Drivkraften bakom detta fokus på problemlösningskompetens är den grundläggande ekonomiska, sociala och teknologiska strukturomvandling som har pågått under ett par decennier. En utveckling som också kräver anpassade utbildnings- och kompetensutvecklingsmetoder. Drivkrafter som kan skönjas i denna utveckling är användning av informations- och kommunikationsteknologi, det vill säga eLearning och kunskapshanteringssystem med mera. En nätverksstruktur för lärandet är en annan hörnsten, och dialog framför lektioner/föreläsningar är en tredje.

Problemlösning – Kärnan för lärande

Hur kan du då låsa upp entreprenöriella egenskaper för att möta globala utmaningar under 2000-talet? De följande kategorierna av pedagogiska metoder för det moderna arbetslivet leder vägen:

+Praktiska fallstudier – avgörande för effektivt och utvecklande lärande är tillgång till informations- och kommunikationsteknologi, där mixen av olika hjälpmedel avgörs av målen och innehållet i kursen.

+Grupp- och teambyggnadstekniker med fokus på att förbättra kommunikation, skapa nya idéer och utveckling, med andra ord arbete och lärande i en kreativ miljö.

+Spelteknik och simulationer – som fungerar mycket väl för självstudier men kan också fungera i grupp.

+Seminarier med entreprenörer och intraprenörer, kort sagt människor som har den praktiska kunskapen om det utbildningen handlar om.

+Integrerat lärande i projektarbete

Dialog

Dialog är som ovan sagts en viktig hörnsten i dagens och framtidens arbetslivspedagogik. Detta gäller inte bara i gruppaktivitetssituationer, utan även responsen den studerande får och ger i en eLearninguppgift, exempelvis en enkel flervalsfråga med feedback, en simulation eller en spelsituation. Likväl, en lågrisk miljö med traditionella utbildningsmetoder, som föreläsning, fungerar inte väl med utveckling av entreprenöriellt tänkande och agerande. Det finns ett behov av mer interaktiva, tvärvetenskapliga och proaktiva lärande approacher, i vilka läraren blir mer av en moderator än föreläsare.

En av de stora utmaningarna med denna kollaborativa pedagogik är att utveckla innehåll som uppmuntrar denna kollaborativa metod där begrepp som dialog, feedback och nätverk är viktiga delar. Detta betyder bland annat att lära att misstag kan vara en kompetensutvecklingsmöjlighet (trial and error). Med denna bakgrund är kollaborativt lärande aktionbaserat och äger rum i realtid där den studerande måste hantera nya situationer och lösa nya problem utan introduktion. I nästa steg leder detta vidare till förbättringar av kommunikation, utveckling av idéer och finna lösningar på problem. Arbetslivets nya krav och teknikutvecklingen driver denna omvandling till förmån för lärandet.

Författad av
LarsGöran Boström©


storytellerforbusiness4 Problemlösning - Kärnan för lärande i arbetslivetSTORYTELLER FÖR FÖRETAG – FÖR PRAKTISK ENGAGERANDE INFORMATION OCH LÄRANDE

Klicka för mer information

En självbiografi av en av Sveriges främsta Entreprenörer

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab