Regering utmanar universitet på en klimattävling

Regering utmanar universitet på en klimattävling

Regering utmanar universitet på en klimattävling

Den norska regeringen vill ytterligare aktiveraGovernment challenging universities on a climate competition universiteten i frågan om klimatförändringar. Då det nu startar en klimattävling med fokus på universitetens klimatpåverkan och vad de gör för att minska deras miljöfotspår. Men också för att öka mängden forskning inom området. Både studenter och anställda vid universiteten bör ha en aktiv roll i utmaningen. 

Tävlingen kommer att baseras på att göra utvärderingskort och ”poängtavlor” som visar universitetens klimatprestationer på olika områden, t.ex. flygresor, avfall, energiförbrukning och -produktion. Detta kommer att visualiseras med grönt, gult och rött för varje område och universitet och kommer att sammanfattas i en årlig framstegsrapport. Tävlingen är inte obligatorisk, men regeringen hoppas att alla 29 universitet och högskolor kommer att delta.

Källa: Pressmeddelande från Norges regering


Vår lösning för att uppgradera bokens format är interaQtive books som i stor utsträckning kopplar samman den välkända webb / appar-miljön för tonåringarna med fördelarna med boken. Olika former av interaktivitet som gamification är vägen för att få tonåringar att komma tillbaka till bokformatet igen. Läs mer om Storyteller PublishingLab här.

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab