Artificiell Intelligens för Utbildning – vad kan den göra?

Artificiell Intelligens för Utbildning – vad kan den göra?

Artificiell Intelligens för Utbildning - vad kan den göra?Artificiell intelligens kan vara en bro. En koppling för att förbättra Artificial Intelligence for Education – what can it do?mänsklig interaktion och anpassa utbildning i enlighet med individuella preferenser och färdigheter. Och samtidigt automatiserar administrativa uppgifter i utbildningsprocessen för att ge mer utrymme för lärande och undervisning. Data är här det AI-språk för att få allt att fungera.

Berika utbildningseffekter

Det sista först, processen med att betygsätta hemarbete, uppsatser och studentaktiviteter är evigt och extremt tidskrävande för lärare. Med AI-lösningarna som är på väg kommer det snart att vara en sak från det förflutna, något som hörde till industriåldern, men inte längre. Där lärare istället kan fokusera på kvalitativ undervisning och individuellt utvecklingsstöd.

Använder AI i Storyteller

Idag kan exempelvis flervalsfrågor och ifyllningsuppgifter automatiseras. Men snart kommer denna automatisering även att omfatta utvärdering av uppsatser och andra uppgifter med öppna svar med AI som assistent eller ersättning för mänsklig utvärdering. På vår plattform där du kan skapa interaktiva böcker, Storyteller on eLearningworld, ingår en uppsatsmodul i de tjänster som riktas mot utbildningsorganisationer. Den ger studenter feedback på vad de skriver i realtid. Tjänsten Storyteller PublishingLab och Storyteller On Demand-tjänsten är tillgänglig nu.

Artificiell Intelligens för Utbildning

Men förutsättningarna för artificiell intelligens i utbildningen går mycket längre. Intelligenta handledningssystem som är mest användbara utanför klassrummet är en applikation som kan minska lärarnas arbete kring formell feedback till studenter, både administrativ och pedagogisk. Där lärare istället kan fokusera på den mer mänskliga interaktionen av kvalitativ feedback och personanpassad undervisning. Detta förstärker möjligheten till att anpassa pedagogiken till olika inlärningssätt och tar lärandet till nästa nivå. Vi på eLearningworld Europe AB avser att vara en del av denna utveckling.

Författad av
LarsGöran Boström©


Learning Design in Practice for EverybodyIn the book Learning Design in Practice for Everybody you can read about the 6iModel that is based on 16 of Leonardo’s Design Thinking codes. The 6iModel is a guide and framework to improve the outcome and management of projects where creativity and innovation are the main driving forces. Click here for more information

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab