Skillnader mellan läsning på papper och dataskärm – vilka är skillnaderna?

Skillnader mellan läsning på papper och dataskärm – vilka är skillnaderna?

eng flag e1415739858472 Skillnader mellan läsning på papper och dataskärm - vilka är skillnaderna? man 791049 640 Skillnader mellan läsning på papper och dataskärm - vilka är skillnaderna?Det finns betydande skillnader mellan hur människor i allmänhet läser en text på en dataskärm i jämförelse med en tryckt sida. Studier visar att när man läser en tryckt sida så läser man oftast ord för ord och rad för rad. När det gäller webbsidor visar en studie att 79% av de personer som deltog i ett test istället skannar texten. Testpersonerna stannar vid enskilda ord och fraser, och hoppar sedan vidare neråt i webbtexten. En senare studie visar att andelen som skannar är ännu högre för hur människor läser nyhetsbrev via e-post. Vad får då dessa resultat för konsekvenser för eLearning och även eBooks som nu hårdlanseras av ett flertal bokförlag och bokhandlare?

Bakgrund: De ovan refererade studierna är utförda av Nielsen Norman Group och deras slutsats är att längre texter för dataskärmen bör struktureras med skannvänlig format. Detta betyder bland annat markerade nyckelord, meningsfulla underrubriker och en id? per avsnitt. Därtill har antalet ord i texten stor betydelse och de föreslår högst hälften eller helst ännu färre antal ord i jämförelse med en liknande tryckt text. Istället bör texten kompletteras med hyperlänkar och illustrationer.

Testresultaten ovan kan förefalla logiska, alltså inte bara att datorer, tablets och smartphones, ger förutsättningar för att använda interaktivitet och multimedia med mera, utan för att skapa en effektiv läs- och lärmiljö så bör de användas. Tyvärr har alltför många producenter fastnat i samma problem som de tidiga filmmakarna gjorde i början av 1900-talet.

De första filmproducenterna skapade film så likt en teaterföreställning de kunde komma. En fast kamera var monterad vid scenen och skådespelarna agerade framför den. Efter en tid kom producenterna på att man kunde flytta kameran så att scenerna kunde filmas från olika vinklar. Senare insåg de även att filmberättelsen inte behövde följa en strikt tidslinje, utan kunde klippas till episoder som drev storyn framåt. I samma anda digitaliseras idag traditionella läromedel och andra böcker där den tryckta sidan kopieras till digital form. I praktiken innebär detta för en majoritet av läsarna en ord-för-ord-läsningsmetod i ett skanningsformat.

Visuell perception: Vid läsning av en tryckt sida beror effektiviteten i inlärningen på den studerandes perception, alltså tolkningsförmåga av texten. När det gäller en välstrukturerad webbsida exempelvis i en eLearningmodul utgår effektiviteten i inlärningen från visuell perception, alltså hur den studerande interagerar med materialet. Där studierna består i att skanna kortfattade texter, navigera sig vidare till fördjupad kunskap och lösa en uppgift som ofta generar direkt feedback med mera. Det är generellt en betydligt aktivare inlärningsform och fler sinnen är verksamma.

Pedagogisk design i praktiken: Vid sidan av detta ger Olimpius Istrate, författare till studien ”Visual and Pedagogical design of eLearning content”, följande råd för utveckling av eLearningmoduler. Då innehållet är interaktivt och multimediabaserat, det vill säga koncentrationskrävande och i viss mån oförutsägbart, bör strukturen präglas av förutsägbarhet och regelbundenhet. Den bör bestå av standardiserad design så att den studerande intuitivt kan navigera och enkelt ta fram relevant information. Olimpius Istrate, forskare vid Centre for Innovation in Education (TEHNE Romania), rekommenderar avslutningsvis att inte mer än 25-40% av varje skärmbild bör bestå av text. Således finns det betydande skillnader mellan en välstrukturerad boksida och en sida för dataskärmen som manar till inlärning.

Artikelförfattare:
LarsGöran Boström©

Next week my new book with the title Learning Design in Practice for Everybody will be launched. The book includes four parts, first an introduction to learning design is presented including the latest trends, then I gradually building up the knowledge and practical skills by describing tools to use for emphatic human-centred and efficient learning design. In the third part the 6i model is presented that is focusing on best practice to succeed with your learning design project and it also works well for managing other forms of creative projects. While the fourth part focus on the Learning Designer, and today’s and future prospects within the field. The new section Learning Design on eLearningworld.eu can be seen as the fifth part of the book where continually stories, reviews and sponsored content will be published, for more information click here. To stay updated, let’s  connect on Linkedin and/or follow me on Twitter [follow_me].

 

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab