Den 4e Industriella Revolutionen: Om Artificiell Empati och Eftersläpande regeringar

Den 4e Industriella Revolutionen: Om Artificiell Empati och Eftersläpande regeringar

smartcodeeLearningworld Weekly ReviewMicrosoft CEO about the 4th Industrial Revolution: “Data is the new currency”

Vid seminariet “The Transformation of Tomorrow” under Davos 2016 diskuterades den fjärde industriella revolutionen. Som historisk bakgrund kan den första industriella revolutionen dateras till runt 1784 med ångkraft, vattenkraft, mekanisk produktion, den andra industriella revolutionen till runt 1870 med arbetsdelning, elektricitet och massproduktion, medan den tredje kan dateras till runt 1969 med elektronik, IT och automatiserad produktion. Den fjärde industriella revolutionen som med all sannolikhet kommer att ha en minst lika omvandlande effekt på samhället, dess motor är cyberfysiska system där artificiell intelligens och internet of things är två drivkrafter. Oron för denna omvandling fortsätter att sprida sina dimbankar, exempelvis att robotar kommer att över jobb som sysselsatte människor på 1900-talet, att virtual reality kommer att ersätta normala relationer etc. etc. Men enligt Sheryl Sandberg, operativ chef för Facebook, finns det så mycket mer att vinna som förbättrar livet och “hopp kommer att triumfera över rädslan”, säger hon. Nya jobb kommer att ersätta de gamla, och relationer har med webben fått ytterligare en dimension eller ett ytterligare rum att utvecklas i.

Artificiell Empati

Satya Nadella, VD för Microsoft, talar om att använda molnteknologi för att skapa samhällsnytta för att göra det möjligt för alla i utvecklingsländer att både använda och skapa nya teknologiska lösningar i världsklass. Rwandas president, Paul Kagame, fortsätter på detta ämne och menar att för att använda dessa förutsättningar måste en blomstrande startup-scen skapas. Nationer måste fokusera på sin småföretagsmiljö. Enligt Världsbanken prognos kommer Rwanda att ha en tillväxt på 7.6% under de tre nästkommande åren så regeringen har gjort ett bra jobb så här långt. Anand Mahindra, VD för Mahindra Group, frågar “hur kan vi programmera artificiell empati?” Hans svar är att Facebook är ett exempel som ger bränsle till artificiell empati genom att sammanföra människor. Men artificiell intelligens är en kraft som kan missbrukas och Anand Mahindra använder Starwars som analogi: Vi måste bestämma oss om vi vill vara en Jedi eller en Sith.

Stater en generation efter

Zachary Bookman, VD för OpenGov.com, säger om teknologi att “många regeringar är inte bara lite efter, utan en generation efter”. Resultatet av detta blir mindre jämlikhet, mindre ekonomisk utveckling, mindre möjligheter, och mindre access till utbildning som därtill även är inaktuell. Vinnarna i den fjärde industriella revolutionen kommer inte vara samma som i den tredje industriella revolutionen. Eftersom detta är en ny spelplan med stora möjligheter för alla som har kunskap och kreativitet att anamma dem.

Författad av LarsGöran Boström©

 

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab