Utbildningstrender II: Fyra pedagogiska metoder på väg

Utbildningstrender II: Fyra pedagogiska metoder på väg

smartphoneeyeeLearningworld Weekly ReviewMaking Educational Trends Work II: Four general approaches the coming years

Detta är andra delen av vår analys av rapporten Innovating Pedagogy 2015: the 10 technological trends set to transform education från Open University and SRI Education Open. Vi på eLearningworld förenklade denna utveckling till fyra pedagogiska metoder som kommer att ha betydande inflytande de närmaste åren: Vetenskaplig Approach, Personanpassad Approach, Analytisk Approach och Informell Approach. Dessa fyra pedagogiska metoder fungerar oberoende och i kombination för att omvandla lärande och undervisning till 2000-talets utbildningsbehov. I de flesta fall är teknologier för lärande drivkraften som får det hela att fungera. Nedan kommer vi kortfattat att beskriva Analytisk Approach och Informell Approach, i den första delen analyserades Personanpassad Approach och Vetenskaplig Approach.

Analytisk Approach

Analytisk approach fokuserar på att samla bakgrundsdata för att förbättra utbildning i allmänhet och skapa personanpassade lärvägar i synnerhet. Trenderna som är inkluderade från rapporten är integrerad bedömning och analys av känslor. Den första betyder automatisk datainsamling när studerande arbetar i digitala miljöer. Vid sidan om att det kan användas till att förbättra personliga lärvägar mäter det också den studerandes kunskap, förståelse och färdigheter i realtid. Denna approach gör att traditionella test vid en utsatt tid ej längre är nödvändiga. Eftersom det över tid i detalj mäter den verkliga nivån på kunskap, förståelse och färdigheter. Därtill mäter metoden aspekter på lärande som traditionellt har varit svårt att mäta, som exempelvis ihärdighet, kreativitet och strategiskt tänkande. Den har därav många likheter med data ett dataspel kan ta fram. Analys av känslor är än mer avancerad metod och är en fördjupning av den integrerade bedömningstrenden. Detta inkluderar ögonspårning och ansiktsigenkänning av hur en studerande lär. Den inkluderar kognitiva aspekter av hur en studerande har besvarat en fråga och hur de förklarar sin kunskap. Men den inkluderar även icke-kognitiva aspekter av när och hur en studerande blir frustrerad, förvirrad och distraherad i lärprocessen. Det denna analys av känslor verkligen mäter är studerandes engagemang i olika läraktiviteter. Och från resultatet är det möjligt att höja motivationen genom att välja mer personliga lärvägar och bättre anpassa övningar och annat innehåll.

Informell Approach

Lärande över gränserna, över ämnesområden, i olika miljöer, skapar förutom engagerande studier och inspirerande upptäckter, så är det just där gränser korsars som sann kreativitet och innovation utvecklas. Detta koncept med korsande av gränser och sammanföra vid första anblick oförenliga fenomen skapar grogrunden för entreprenörskap och allmän utveckling. Att lära med en sådan gränsöverskridande approach förbereder inte bara de studerande för arbetslivet utan det är ett sätt att redan ha en fot inne i det. I denna gränsöverskridande miljö uppstår ofta spontant lärande. Detta är det oplanerade resultatet av den studerandes beslut att gå in i en speciell miljö eller läsa en bok eller slutföra en uppgift, sådant som driver nyfikenhet och gör lärande ofrånkomligt. Detta är även grunden datoriserat tänkande som mer fokuserar på problemlösning inte bara framför en laptop men i alla miljöer som behöver nya lösningar. Dessa informella approacher är språngbrädor bort från faktabaserad kunskapsinlärning till kompetensutvecklingsbaserat lärande, vilket betyder exklusivt fokus på förståelse och färdighet.

Omvandling

Trenderna som identifierades i Open Universitys och SRI Educations research leder alla iväg från “the filling of a socrates3-300x200vessel” approach som Sokrates kritiserade för att istället fokusera på förståelse och färdighet. Med andra ord undervisning med teaching-by-telling-metoden och att då fylla upp studerande med kunskap omvandlas till en kunskapsskapande övning. Teknologi gör denna omvandling möjlig med personanpassning av lärande, fokus på vetenskaplig metod för alla åldrar, goda förutsättningar att analysera studerandes prestation utan att kasta till dem ett test och lärande i engagerande miljöer och i de gränspassager mellan olika miljöer där traditionella hinder för effektivt lärande inte finns tillgängligt där innovation föds. Ja, det låter som en lovande framtid för utbildning; så låt oss fortsätta på denna vägen …

Författad av
LarsGöran Boström©

Källa:
Innovating Pedagogy 2015: the 10 technological trends set to transform education

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab