Omvärderar Matematik Del 2: Makers rörelsen

Omvärderar Matematik Del 2: Makers rörelsen

mathhistoryHur man kan förbättra och anpassa matematikundervisning till den digitala erans förutsättningar och få den att Rethinking Math Part 2: The maker’s movementfungera i praktiken beskrevs i del 1. I denna andra del kommer en allmän utvecklingstrend inom skolans digitalisering och hur den kan kopplas samman med omvärdera-matematik-perspektivet att analyseras.

Modeller av Autentiskt Lärande

Autentiskt lärande är tillämpligt inom flera utbildningsområden och kan i grunden beskrivas som att omvandla verkliga erfarenheter till lärande scenarios. Syftet med en sådan metod är bland annat att öka studerandes engagemang då en majoritet faktiskt inte är så intresserade av teorier fristående från praktisk användning, utan vad man faktiskt kan göra med dem. Därtill förbättrar autentiskt lärande inte bara kunskaper, för den tränar också färdigheter och är därmed en mer direkt metod för att förbereda studerande för sin framtida karriär. En av de mest uppenbara traditionella utbildningsområdena som är naturligt applicerbar i modeller för autentiskt lärande är matematik.

Det finns många modeller för autentiskt lärande, men här kommer vi att fokusera på ett sätt att föra in den verkliga världen i klassrummet, nämligen genom 3D utskrifter.

ANNONS:
[adrotate group=”3″]

Projektbaserat lärande och kalkyl

Målet är att skapa en fungerande applikation. Metoden är att komma på en idé, planera genomförandet, kalkylera måtten på produkten, inkludera de kalkylerade siffrorna/måtten i 3D skrivaren och få fram resultatet. Överensstämde den färdiga produkten med projektidén och –planen? Om inte vad gick fel? Var i kalkylen finns felen? Finns det andra problem i planering och genomförande? Fler idéer om autentiskt lärande och matematik kommer att presenteras i del 3.

Ta med föremål från museum till klassrummet

Enligt Horizon Report kommer 3D utskrifter som undervisningsverktyg att bli integrerade i många klassrum under de närmaste åren. Detta har det grekiska företaget Museotechniki kommit till insikt om och applicerat på sitt prisvinnande projekt: Museofabber (www.museofabber.com). Projektet har som målsättning att öppna upp olika museum för skolor genom att göra det möjligt att skriva ut 3D-artefakter av historiska föremål från deras samlingar. Detta är en väldigt intressant hands-on-tjänst, som också kan vara användbar inom andra utbildningsområden än historia, som t ex matematik, där det kan användas inom geometri och beräkningar av ålder och mycket annat.

Författad av
LarsGöran Boström©

Mer info och presentation av 3D-skrivare:

http://en.wikipedia.org/wiki/3D_printing

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab