Grundläggande om konsten att skapa interaktiva kurser del 3

Grundläggande om konsten att skapa interaktiva kurser del 3

elearningworld james kollaborativ Grundläggande om konsten att skapa interaktiva kurser del 3En avgörande komponent att ta ieng flag e1415739858472 Grundläggande om konsten att skapa interaktiva kurser del 3 beaktande är användarvänlighet och fokusering på pedagogik. Motorerna och de tre varianterna av innehållsstrukturering som beskrevs i del 1-2 av denna artikelserie bör således för kollaborativ metod kompletteras. Processen att gå igenom ett interaktivt kursmaterial med kollaborativ pedagogik kan delas in i följande fem steg där samtliga steg bör finnas med för bästa resultat.

5 steg för kollaborativ pedagogik för interaktiva kurser

1.Erfarenhet – gör en aktivitet/övning – ”gör det!”

2.Dela med av erfarenheten genom att beskriva – ”vad hände?”

3.Process – dela med av erfarenheten genom att diskutera genomgående teman – ”vad är viktigt?”

4.Generalisera – identifiera principer som kan överföras på verkliga situationer – ”hur överföra?”

5. Överför – använd den nyvunna kunskapen/färdigheterna i verkliga situationer – ”vad göra nu?”

Öva, reflektera och bygg ny kunskap

Punkt 1-4 ryms i kursmodulerna, där den första punkten går ut på träning efter de förutsättningar som modulen ger. Punkt 2-4 utgår sedan från olika former av feedback och ledtrådar från plattformen. Men ”reflekterandet” kan självfallet även äga rum som traditionell klassrumsundervisning. Därefter följer ett nytt varv med nya övningar och reflektion eller repetition.

Detta var en mycket kortfattad beskrivning av motorer, innehållsstruktur och pedagogik för att skapa effektiva interaktiva kurser.

Mer om användarvänlighet klicka här
Mer om utveckling av interaktiva kursmaterial klicka här

Artikelförfattare:
LarsGöran Boström©

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab