Livslångt lärande utmaningar och lösningar Del 2

Livslångt lärande utmaningar och lösningar Del 2

Fyra pedagogiska metoder med teknikstödeng flag e1415739858472 Livslångt lärande utmaningar och lösningar Del 2

Det framväxande kunskapsbaserade samhällets krav ritar om utbildningskartan. I denna anda utgör teknikutveckling en språngbräda till förbättrade och förfinade pedagogiska metoder. Grundperspektivet förskjuts från systemansvar till individuellt ansvar för lärandet där inte formen utan mål är vägledande. Mer konkret innebär detta att fokus ändras från undervisning till lärande där utbildningsarrangörer utvecklas från kursleverantör till kompetensutvecklingspartner. Detta kräver även aktivare pedagogiska metoder i så motto att den studerande är aktivare, mer kreativ och lär genom praktiska uppgifter. Men hur kan detta då gå till i praktiken? Nedan följer fyra pedagogiska grundmodeller som självfallet kan och ofta bör kombineras.

shoolzone article4Lifelong2 sve2 Livslångt lärande utmaningar och lösningar Del 2

Interaktivt webbibliotek

Personlig Lärmiljö eller PLE (Personal Learning Environment) som i Horizon Report 2010 beskrivs som en av de viktigaste (r)evolutionerande tekniska lösningarna för framtidens lärande. PLE kan ses som ett interaktivt webbibliotek med eLearningmoduler, sociala media verktyg och andra lärresurser som t ex uppladdning av egenhändigt gjorda mediefiler. Det är en grundplattform där den studerande väljer vilka resurser som hon vill använda efter behov och intresse. Samtidigt som det kan ses som en personlig CV eller e-portfölj för att visa vad man faktiskt har gjort i de olika modulerna. Detta betyder resultat i de olika eLearningmodulerna, projektarbete, rapporter och inlägg i sociala medieverktyg m.m. PLE utgör också en välfungerande utgångspunkt för de tre följande pedagogiska metoder.

ANNONS:
[adrotate group=”3″]

Självstudier

Med självstudier menas här en mer strukturerad kurslik form av lärande än den pedagogiska metod som benämns interaktivt webbibliotek ovan. Den studerande planerar tillsammans med kursadministratören/läraren personliga lärvägar (eng. learning paths) som ska verka till att uppfylla uppställda kunskaps- och kompetensmål. Genom resultatuppföljningsmoduler och redovisningsfunktioner kan kursadministratörer ta del av resultat i realtid och självfallet efter att den studerande anser sig ha genomgått ”kursen”. Drivkraften för självstudier är här eLearning moduler som också kan benämnas interaktiva läromedel. Där uttömmande feedback på den studerandes svar och andra aktiviteter är en viktig del i lärandet. I mer avancerad form betyder detta spelmoment och andra former av simulationer.

Nästa del av denna artikelserie berör de resterande två pedagogiska metoderna, traditionell undervisning i nytt format och kollaborativt lärande. Den avslutas med slutsatser på ett mer allmänt plan om vad denna pedagogiska utveckling får för konsekvenser.

Livslångt lärande utmaningar och lösningar Del 1

Artikelförfattare LarsGöran Boström©

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab