Kreativ förmåga – var kommer den ifrån?

Kreativ förmåga – var kommer den ifrån?

Lyssna på storyn

{Play}

Kreativ förmåga är i grunden resultatet av att söka, omorganisera och kombinera semantiskt minne. En ny forskningsartikel gräver djupare i vilka mekanismer som spelar in när en kreativ idé genereras. Eftersom minnessökning inte bara bestäms av semantisk minnesstruktur utan även en kontrollkomponent kan identifieras. Den fungerar som ett stöd till verkställande mekanismer som tillåter individer att selektivt hämta, manipulera och välja meningsfull information som produceras från sammanhanget. Men vad gör då ett sökande efter idéer kreativt? Vilka komponenter är relaterade till att öka kreativiteten?

Kreativ förmåga – var kommer den ifrån?

Kreativ förmåga komponenter

För att utforska dessa frågor relaterade till neurokognitiva komponenter i semantiskt sökande som relaterar till kreativa förmågor utvecklade forskarna en uppgift kring associativt flöde. De identifierade två komponenter som var relaterade till klustring och växling i samband med semantisk minnesstruktur, verkställande förmågor och hjärnanslutningsmönster. Dessa två komponenter korrelerade med kreativa förmågor, men på olika sätt. Författarna till artikeln “An study of the cognitive and neural korrelates of semantic memory search related to creative ability” skriver följande:

“… vi föreslår att växlingskomponenten fångar interaktioner mellan minnesstruktur och kontrollprocesser som vägleder sökning som stöder möjligheten att kombinera fjärranslutna associerade, medan klustringskomponenten fångar kontrollerade processer relaterade till den ihållande sökningen som stöder divergent tänkande.”

Detta innebär att flexibilitet i minnessökning är beroende av interaktioner mellan spontana och kontrollerade processer för att styra sökningen, med andra ord växlingar mellan fokuserad uppmärksamhet och utforskande sökning.

Författad av
LarsGöran Boström©

Författare till boken Learning Design in Practice for Everybody och utvecklare av SOE PublishingLab

interaQtive Books på väg

Interactive Books

Soe Publishinglab To Create Interactive Books

created in SOE PublishingLab

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab