Omdesigna arbetsmiljö och kundupplevelse Del 1

Omdesigna arbetsmiljö och kundupplevelse Del 1

Lyssna på storyn

{Play}

Tänk om du kunde använda samma mekanismer för att både förbättra medarbetarnas arbetsmiljö och kundens upplevelse av ditt företag? Genom att omdesigna arbetsmiljön med gamification-mekanismer kan dessa funktioner också användas för kundens upplevelse och bygga ditt varumärke. I grund och botten är det ett fungerande sätt att förvandla ditt företag till ett design thinking-läge och en engagerande inlärningsupplevelse för alla intressenter.

 Omdesigna arbetsmiljö och kundupplevelse Del 1

Förklädda möjligheter

“Every single social and global issue of our day is a business opportunity in disguise.”

Peter Drucker.

Att finna dessa möjligheter är avgörande för utvecklingen av företaget och kräver omvärldsbevakning och omvärldsanalys, kunskapshantering, operationell briljans, talanghantering och lärande. Likväl berör organisationens behov av briljans inte bara nya möjligheter, utan alla delar av företaget, vilket i grunden har att göra med att organisationen måste förlita sig på sina anställda och deras talang. Därav är träning av talang avgörande för organisationens framgångar.

Talanghanteringens historia

I en kortfattad historisk bakgrund kan tre utvecklingsstadier för talanghantering urskiljas för företagsorganisationer.

Första stadiet: personalavdelningen, vars roll var att anställa människor och betala deras lön. Det var en företagsfunktion vid sidan av de andra som var vanlig fram till 1980-talet med andra ord under epoken med industrisamhällets löpande band och arbetsdelningsprinciper.

Andra stadiet: Strategisk Human Resource Management introducerades under 1980-talet och utökade Personalavdelningens roll dramatiskt. Från att ha varit enheten som betalade lönen blev den nu en partner till de övriga avdelningarna i organisationen. Dess ansvarsområde var att rekrytera rätt människor, ge dem utbildning, ge support till resten av företaget, forma arbetsroller och organisationsstrukturer och fungera som en central punkt för kommunikation om anställdas hälsa och glädje etc.

Tredje stadiet: Talanghantering

Runt millennieskiftet, samtidigt som det gamla industrisamhället tog sina sista andetag, togs de första stegen för det tredje stadiet. Fokus var nu kraftigt riktat mot know-how och färdigheter, vilket krävde omorganisation av Human Resource Management från internt partnerskap till full integration i organisationens dagliga arbete. Uppmärksamheten riktades nu mot performance management, att optimera genom att få rätt kompetens på rätt plats, kompetensutveckling, ledarskapsutveckling och systemintegration. Detta betydde att rekrytera kompetens istället för att gå igenom högar av CV, träna talang, placera den på rätt plats i organisationen för bästa möjliga prestation för företaget. Teknologi i form av “mogna” Knowledge Management system och eLearning var den huvudsakliga drivkraften som gjorde denna nya organisationsmodell möjlig.

Omdesigna arbetsmiljö med gamification

I denna miljö spelar gamifiering en vital roll som den huvudsakliga källan till att forma rå talang till briljans enligt organisationens behov. Det finns i denna anda massvis med olika “spelplaner” för att träna talang. Den uppenbara är att anta en roll liknande den som den anställde tränar för, i vilken hon får hantera olika scenarier. Andra roller kan vara att placera fötterna i kunden skor och lära från detta perspektiv. Liksom sociala spel där anställda antar olika spel “personligheter” – t ex Undersökare, Utförare, ”Hackare” och så vidare. Spelet bör utgå från företagets aktuella verksamhet som Research, Problemlösning och Kundservice m.m.

Vid sidan av träning av talanger skapar den form av aktivt lärande även engagemang. Denna biprodukt är viktig då det är beräknat att 81 procent av alla anställda globalt inte känner sig engagerade i sitt arbete. SOE PublishingLab is an excellent interaQtive playground to develop such a learning environment. I nästa del vänds fokus till kundupplevelsen av din verksamhet och hur gamification mekanismer kan förbättra den.

Författad av
LarsGöran Boström©

Författare till boken: Learning Design in Practice for Everybody och utvecklare av Storyteller för företag och Storyteller PublishingLab

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab

Lämna ett svar