Hantera kunskap och kreativitet i din organisation

Hantera kunskap och kreativitet i din organisation

Hantera kunskap och kreativitet i din organisationLyssna på storyn

{Play}

Vad skulle du föredra att investera i ett kunskapshanteringssystem eller krishantering? För när Faktor X slår till är man antingen förberedd med rätt kunskap i organisationen eller väntar kris. Jag antar att ditt svar är inriktat mot att hantera kunskap och kreativitet, om så är fallet, fortsätt läsa.

Fyra grundstenar

Grunden för ett kunskapshanteringssystem präglas av öppenhet och mångfald både för distribution, lärande och utveckling på plattformen. Eftersom all relevant kunskap bör finnas tillgänglig för alla i hela organisationen för att höja engagemanget för organisationens verksamhet i allmänhet och bidra till dess utveckling i synnerhet. Mycket förenklat består kunskapshanteringssystemet av fyra grundläggande komponenter.

1. Omvärldsredaktion med verkställande berättare
2. Innehållsutveckling med interna och externa experter
3. Digitalt bibliotek med kurser och böcker
4. Support för komponent 1-3

Förutom att distribuera kunskap anpassad efter organisationens förutsättningar och skapa engagemang avser plattformen bidra till ytterligare en effekt. För att finna dess ursprung tar vi oss tillbaka i historien, närmare bestämt till renässansens Italien.

Medicieffekten

Medicieffekten utgår från styrkan i öppenhet och mångfald. På 1400-talets i Florens uppstod en explosion av kreativitet och innovation. Denna utveckling utgör början av renässansen. Konstnärer, forskare, poeter, entreprenörer, filosofer och arkitekter samlades och skapade revolutionerande dynamik med ekonomiskt stöd från Medici-familjen. De banbrytande upptäckterna och innovationerna som denna miljö skapade förbättrade inte bara livet utan sätter också humanismens filosofi i rörelse.

Grunden för att hantera kunskap och kreativitet

Kreativitet och innovationer uppstår med denna utgångspunkt när man upptäcker skärningspunkter mellan till synes omaka fenomen. Som en direkt avkomma av Medicieffekten kan nämnas dagens klusterbildningar mellan företag och universitet och offentlig förvaltning. Emellertid besitter dessa klusterbildningar ofta stora brister på två helt avgörande punkter. Kontrollen av den kreativa processen är alltför hård och likriktningen i urvalet av deltagare med samma kompetens är alltför stor. Detta medför ett grundläggande problem eftersom det är i skärningspunkterna mellan olika sakområden/kompetenser liksom olika geografiska/kulturella perspektiv som ofta banbrytande innovationer och annan utveckling ligger gömda.

Författad av
LarsGöran Boström©


Storyteller On Demand – Vi gör Din Bok INTERAKTIVVi kan hjälpa er att skapa detta från vår plattform Storyteller på eLearningworld med våra tjänster SOE PublishingLab och Storyteller On Demand, samt Storyteller för Företag, vänligen kontakta oss för mer information om tjänsterna.


 

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab