Hur AI förändrar pedagogiska modeller

Hur AI förändrar pedagogiska modeller

Hur AI förändrar pedagogiska modellerTvå områden där Artificiell Intelligens kommer att ha en betydande inverkan inom utbildning är dess adaptiva sekvenseringskapacitet, och den andra är hur AI förändrar pedagogiska modeller.

Den första innebär artificiell intelligens som är inbäddad i lärmaterial som hjälper eleverna att lära sig på ett självstyrande sätt, vilket förbättrar inlärningsprocessen. Både elever och lärare kommer att ha tillgång till alla data som samlas in, där den artificiella intelligens-stödda lösningen skapar individanpassade lärvägar. Den andra är att omvandla och förbättra traditionella pedagogiska modeller, som med AI i princip betyder utvecklandet av onlinemodeller. Detta kan innebära t ex en utveckling från flervalsövningar med fastställd feedback för att utvecklas till att ge feedback på öppna frågor och uppsatser. Detta kommer också att ge studenten möjligheter att få förslag på förbättringar av hennes prestation i realtid bland mycket annat.

AI förändrar pedagogiska modeller

Mark Esposito,  Professor, Cambridge Judge Business School, skriver som bakgrund till en sådan omvandling:

“Ta pedagogiska modeller. Många utbildningsinstitutioner är fortfarande inriktade på “broadcast”-modellen för lärande där läraren är programföretaget, och studenten är den förmodat villiga mottagaren av ett enkelriktat budskap. Denna modell för lärande är inte längre relevant för en ny generation studenter som själva aktivt försöker ta del i lärandets framtid.”

Skrivet av
LarsGöran Boström©


SOE PublishingLabStoryteller PublishingLab med Gamifiering och AR
Läs mer om våra  Storyteller On Demand-tjänster  och  Storyteller PublishingLab  och  interaQtive-böcker

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab