Hur framtidens kompetensutbildning länkar till arbetslivet Del 2

Hur framtidens kompetensutbildning länkar till arbetslivet Del 2

Hur framtidens kompetensutbildning länkar till arbetslivet Del 2Enligt Neurovetenskapen beror allt lärande på omkoppling av nervceller till nya mönster. Från denna förutsättning tar det 10 000 timmar att lära sig att bli expert inom ett visst område enligt ny forskning. När de nya mönstren i hjärnan har blivit etablerade skapar det en ny omedveten kompetens och när man fokuserar på ett utvalt område så skapar det expertis. Men för att nå denna nivå krävs även mjuka färdigheter, vilket innebär förmåga till kritiskt tänkande, ledarskap, problemlösning och anpassningsförmåga etc.

Här kan utbildningsteknologi bilda utmärkta länkar till arbetslivet. Det är bron till att utveckla dessa färdigheter på ett tillgängligt och effektivt sätt. På så sätt förbättrar du även din kompetens i en annan av de viktigaste delarna av dagens och framtidens arbetsliv, digital kompetens.

Kompetensglapp

McKinseys forskningsrapport Education to Employment visar en djup obalans mellan de färdigheter arbetsgivare behöver idag och de färdigheter som utbildningssystem över hela världen levererar, de enkla punkterna nedan kan hjälpa till att förändra utbildningssystem för att bättre förbereda de studerande för arbetslivets krav. Unik expertis, betydande mjuka färdigheter och omfattande digital kompetens är bland annat det arbetsgivarna söker.

Enligt Världsekonomiskt forums “Future jobs report” har arbetsmarknadens krav utvecklats på följande sätt sedan 2015. Där kreativitet och emotionell intelligens är de två färdigheter som avancerar mest på topp 10-listan.

Kompetens 2020Kompetens 2015

 

 

 

 

 

 

 

Författad av
LarsGöran Boström©


SOE PublishingLabStoryteller PublishingLab med Gamifiering och AR
Läs mer om våra  Storyteller On Demand-tjänster  och  Storyteller PublishingLab  och  interaQtive-böcker

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab