Virtual Reality inom Publicering och Lärande Design

Virtual Reality inom Publicering och Lärande Design

Virtual Reality inom publicering och lärande kommer att ha en stor inverkan är en trend som framhålls av många källor. Men vad är egentligen fördelarna när man använder VR i praktiken inom dessa områden. Låt oss vända oss till journalistik som ett intressant exempel.

Virtual Reality inom PubliceringVirtual Reality inom Publicering och Lärande Design

I en studie från Penn State University beskrev deltagarna upplevelsen av VR-journalistik i jämförelse med textbaserade artiklar som att VR-upplevelser gav en bättre känsla av närvaro. I denna anda upplevdes empatin för berättelsens karaktärer mer intensiv av deltagarna i forskningsprojektet. Dessutom förbättrades interaktionen med hjälp av VR med 360-gradersvideor. Detta i jämförelse med samma videor på en datorskärm. S. Shyam Sundar, professor i kommunikation och biträdande chef för Media Effects Research Laboratory, förklarar resultatet på följande sätt:

“Det som verkligen får folk att lita mer på VR är att det skapar en större känsla av realism jämfört med text och som skapar pålitligheten. Men om det inte ger den känslan av realism, kan det påverka trovärdigheten. Om utvecklare försöker gamifiera det eller göra det mer fantasy-liknande, till exempel, kan folk börja undra om trovärdigheten i vad de ser.”

129 respondenter deltog i studien. Där de jämförde upplevelsen av samma historia genom att läsa den, som en 360-graders video eller använda en cardboard virtual reality enhet

Virtual Reality inom Lärande Design

Så låt oss vända oss till att använda VR i lärande. Enligt flera studier har Virtual Reality motiverande egenskaper för lärande. Det innebär att studerande som använder VR kommer ihåg innehåll som de interagerar med mycket bättre då det är mer autentiskt än med något annat medium. Eftersom integrationsfaktorn bildar en bro för studerande att lära sig mycket snabbare, minnas vad de lär sig mycket bättre, då det sätter in innehållet i ett sammanhang, enligt denna forskning.

Men studien från Penn State University som nämns ovan, visar också att VR och360-graders video kräver mer uppmärksamhet, vilket kan begränsa de studerandes förståelse av detaljer. Avslutningsvis är den största fördelen med VR för att förbättra lärandet riktad mot förståelse av komplexa fenomen och processer samt praktisk kompetensutveckling. Medan för lärande av massor av fakta så är mer traditionella metoder bättre rustade.

Skrivet av
LarsGöran Boström©


IN>D:Valley, which is a 360-degree comics production

This is the first teaser to get a glance of IN>D:Valley, which is a 360-degree comics production created in SOE PublishingLab.

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab