Ett ramverk för lärande design i det digitala samhället

Ett ramverk för lärande design i det digitala samhället

Ett ramverk för lärande design i det digitala samhälletPedagogisk innovation drivs av upptäckter inom neurologisk forskning och undervisnings-kompetensutvecklingsforskning. Dessutom sker idag pedagogisk innovation i stor utsträckning i samspel med utveckling och användning av edtech. Det sistnämnda bidrar och är ibland avgörande för att kunna genomföra de senaste rönen inom pedagogisk innovation i praktiken. Följande modell som bygger på Cornelis Adrianus van Dorps forskning utgör en dynamisk grund för pedagogisk innovation eftersom den är integrerad med utvecklingen av det digitala samhället.

Modellen består av fyra hörnstenar:

-information- och kommunikationsteknik
-neurologisk- och pedagogisk forskning
-studenternas- och lärandemiljöns rumsliga förutsättningar
-lärande objektiv och mål

Fem pedagogiska tillvägagångssätt

Den allmänna pedagogiska verktygslådan omfattar fem verktyg/tillvägagångssätt där ofta blandningen av olika pedagogiska tillvägagångssätt maximerar inlärningseffektiviteten och kvaliteten.

1. introduktionsbaserad undervisning – förberedelse för lärande

Detta tillvägagångssätt är direkt kopplat till alla övriga tillvägagångssätt nedan. Där dess betydelse har ökat mycket i det digitala samhällets mer människocentrerade utveckling och med flera olika former av innehåll, i synnerhet digitalt innehåll. I denna anda måste den studerade lära sig att analysera källor och innehåll eftersom tillgängligheten till information är nästan obegränsad. Och samtidigt har studiefärdigheter i allmänhet blivit viktigare än under industrisamhället. Där den gamla teaching by telling metoden styrde utbildningen i en auktoritativ stil, och sällan erbjöd något utrymme för ett andra utlåtande, ett alternativt betraktelsesätt. Idag, med ett andra, tredje, fjärde och fler betraktelsesätt ett klick bort måste också studiefärdigheterna förbättras tillsammans med käll- och innehållsanalysfärdigheter.

2. undervisning för en grupp – formell inlärningssituation inklusive teaching by telling

Naturligtvis är det industriella samhällets tillvägagångssätt till lärande fortfarande en vital form av pedagogik i klassrummet. Även om den allmänna trenden är att det mer och mer blir ett tillvägagångssätt bland flera andra.

3. kollaborativt lärande – mindre formellt, mer kreativt och utforskande lärande

Detta tillvägagångssätt kommer i många olika former inklusive övningsuppgifter med ett mer självstyrt lärande på gruppnivå, projektbaserat lärande, lab för både natur- och samhällsvetenskap, simuleringar (digital) och rollspel (verkliga världen eller / och digitala) etc. De viktigaste drivkrafterna är mänsklig interaktion, realtidshändelse, grupp- och/eller individuellt beslutsfattande och strategi samt lärande genom att göra (learning by doing). Med andra ord, måldrivet aktivt lärande och utveckling av färdigheter.

4. självstudier – mer självstyrt lärande på individnivå

Detta tillvägagångssätt omfattar individualiserat lärande och relationsbaserat lärande, vilket betyder lärare och studerande, i syfte att bygga lärvägar, coachning och mentorskap, supportbaserat lärande med uppföljning  och  en-till-en undervisning. Eftersom den studerande kan arbeta mer självständigt med stöd från teknik och nya tillvägagångssätt får läraren mer tid för individanpassad kvalitativ undervisning och stöd.

5. utveckling av framtida pedagogiska förhållningssätt

Från de fyra hörnstenar och med den snabba utvecklingen av teknik som drivkraft väntar säkerligen fler fungerande tillvägagångssätt runt hörnet.

Ramverk för lärande design

De fyra hörnstenar och kombinationer av de fyra pedagogiska tillvägagångssätten och nya pedagogiska metoder ger ett fungerande ramverk för lärande design. Utformning av lärande som bör starta från studentens perspektiv för att utveckla kvalitativa, engagerande och effektiva böcker, kurser och applikationer för lärande. En bra guide i sådana projekt är 6iModel som du kan lära dig mer om i min bok Learning Design in Practice for Everybody.

6iModel

Artikelförfattare
LarsGöran Boström©


Storyteller On Demand – Vi gör Din Bok INTERAKTIVDetta inkluderar analys för att kunna göra din bok interaktiv, rådgivning, utveckling på Storyteller on eLearningworld-plattformen, demo-test och slutprodukt. interaQtive book-konceptet är särskilt väl anpassat för kompetensutveckling med inriktning på färdigheter, lärande i allmänhet, varumärkeshantering och inspirerande produktioner, liksom barn- och ungdomsböcker. Klicka för mer information

Klicka för mer information om Storyteller PublishingLab

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab