Arbetslivspsykologi – tre omvälvande trender

Arbetslivspsykologi – tre omvälvande trender

Arbetslivspsykologi - tre omvälvande trenderMillenniegenerationens arbetslivspsykologiWorking Life Psychology – three disruptive trends

Den viktigaste bonusen som Millennials vill ha i sitt arbetsliv är enligt forskning från Bersin utförd av Deloitte inte kontantbonusar eller högre semesterersättningar, utan istället är det mer relevanta möjligheter till utbildning och utveckling. 22% föredrog U&U före mer flexibla arbetstimmar (19%), kontantbonusar (14%) och högre semesterersättning (8%). 66% av Millennials vill också vara kreativa på sin arbetsplats och 80% vill ha utvärdering av deras resultat från sin chef. Detta är en arbetslivspsykologi som nu gradvis introduceras. Inom området U&U föredrar 80% av Millennials utbildning och utveckling i sitt arbete, medan 36% föredrar att ha tillgång till en projektmentor etc. Emellertid är bara 28% attraherade av formell utbildning som arbetsgivaren erbjuder och 8% formell utbildning hos en extern leverantör. Källa: Bersin by Deloitte

Emotionell intelligens

Låt dina sinnen vägleda dig, förespråka självmedvetenhet / anpassningsförmåga, samarbete / kollegialitet och empati. Med andra ord, använd din emotionella intelligens (EQ), och framgång i ditt arbetsliv kommer att komma din väg. Detta är råd i Harvard Business Review av James Runde, författaren till boken UNEQUALED. Han har 40 års erfarenhet från Morgan Stanley, idag som vice ordförande. Han skriver:

”Utan EQ är det troligt att du kommer att vara ditt företags “bäst bevarade hemlighet” – inte erkänd, inte uppskattad, inte befordrad och ofta inte korrekt kompenserad. Att utveckla EQ är lika relevant för den nyutbildade som börjar, som för den rutinerade veteranen.”

EQ är förmågan att övervaka dina egna och andra människors känslor och låta denna information vägleda ditt tänkande och beteende. En förmåga som är ännu viktigare i arbetslivet från 2000-talet som snabbt blir mer och mer komplex. Det är den grund man bör arbeta utifrån. Källa: Harvard Business Review

Design

Design finner vägen till kärnan i affärsorganisationer som en källa till transformation. Men utvecklingen gäller inte estetik. Istället förändrar det hur människor arbetar som ett svar på nya marknadsverkligheter och digitaliseringens kraft. Jon Kolko, grundare och chef för Austin Center for Design, förklarar i Harvard Business Review det progressiva resultatet av designtänkande. Empati är en av de viktigaste drivkrafterna för designtänkande. Där fokus ligger på användarnas upplevelser, särskilt deras känslomässiga. En annan är användningen av en arbetsmetod med en disciplin av prototyper. Där utsikterna för misslyckande beräknas i en försöks- och felavstämning. I allmänhet förvandlar designtänkande organisationen till att bli mer interaktiv (både med teknik och människor) och utvecklar en mer flexibel organisationskultur. Till skillnad från maskintänkandeprinciper från den industriella tidsåldern. Källa: Harvard Business Review

Författad av
LarsGöran Boström©


Lars Johan Hierta Med egna ord – Självbiografi

 

EN SJÄLVBIOGRAFI OM KAMPEN FÖR YTTRANDEFRIHET OCH ENTREPRENÖRSKAP – Lika relevant nu som då. Klicka för mer information

 

 

 

 

 

Stoyteller för företag

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab