Tar bort nationella tester och inför kodning i skolan

Tar bort nationella tester och inför kodning i skolan

 Tar bort nationella tester och inför kodning i skolanTar bort nationella tester

Efter några pilotprojekt om framtida bedömningar i skolanRemoving National tests and introduces Coding in School planerar den danska regeringen nu att godkänna möjligheten att inte använda nationella tester i undervisningen. Med målet att helt ta bort nationella tester på de lägsta nivåerna i grundskolan. Tio kommuner Aarhus, Albertslund, Esbjerg, Frederikssund, Hvidovre, Kerteminde, Næstved, Randers, Sønderborg och Vejle har ansökt om att ta bort nationella test från deras läroplan. Den danska regeringen har utsett en grupp experter inom området för att utvärdera de nya pilotprojekten. Där resultaten förväntas år 2020.

Kodning i skolan

I Luxemburg tillkännagav utbildningsministern, Claude Meisch, införandet av kodning i läroplanen. Initiativet gäller både grundutbildning och gymnasieutbildning. 

“Vi kan inte förutsäga framtiden men vi vet redan att den kommer att vara digital. För att våra elever inte ska bli digitala analfabeter måste vi förbereda våra skolor, anpassa undervisningsmetoder och innehåll och stödja våra lärare,” sa Luxemburgs utbildingsminister, Claude Meisch, i en kommentar.

Förutom datavetenskap och kodning handlar initiativet främst om att utveckla mänskliga färdigheter som gör det möjligt att bättre förstå mekanismerna i den digitala världen.

NYHETER FRÅN ELEARNINGWORLD MEDIA


Interaktiva Böcker med Gamification snart med Augmented Reality-funktioner utvecklas på vår plattform Storyteller on eLearningworld.

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab