Efter televisionen och bokens renässans

Efter televisionen och bokens renässans

Efter televisionen och bokens renässans

Varje tidsålder har sitt nydanande format för berättelser. Den muntliga traditionen övergick i innovationer som den tryckta bokens texter och illustrationer. För att sedan övergå i rörlig bild och ljud i form av film, radio och TV. Det som är signifikativt är likväl att kraften i en bra berättelse oberoende av format kan försätta berg och forcera murar. Energin som driver banbrytande berättelser är en engagerande mix av estetik, logik och drömmar som är möjliga att förverkliga eller inte. Idag, i den digitala tidsåldern, är det nydanande att mottagaren tar ytterligare ett steg in i berättelsen genom att interagera i den. Masskommunikation övergår således till individanpassade format och innehåll, och till att göra användaren till en medskapare av innehållet.

Bokens renässans

Likväl, masskommunikationsmedier som TV har fortfarande ett betydande inflytande på samhället. En medieform som kan definieras som tvångsmatad information till passiva mottagare. Detta i skarp kontrast till andra former av medier där aktivitet krävs och användaren ges tid att reflektera och agera. Exempelvis en bok kan här i jämförelse definieras som en vän och guide att reflektera kring istället för den auktoritära kommenderingscentral som TV-mediet kan vara. Eller en interaktiv bok som är både en vän och en aktiverande guide för att förbättra din personliga utveckling, färdigheter och kunskap etc. Där formatet kännetecknas av reflektion, utveckling av personliga lösningar med feedback och aktivt engagemang.

Efter TV och mediet är budskapet

Mediet är fortfarande en viktig del av budskapet som Marshall MacLuhan förklarade i sin bok Understanding Media: The Extensions of Man från 1964. Denna idé är nog om möjligt mer sanningsenlig idag än 1964. Särskilt då det finns mycket fler olika format med olika egenskaper och förmågor att engagera olika målgrupper. I denna anda visar sig boken, både i sin traditionella form liksom sin nydanande interaktiva, tidlös. Bland annat tack vare sina aktiverande egenskaper. Men också då vi nu lämnar industrisamhället med sin envägskommunikation till massorna bakom oss, så kommer boken att förstärka sin ställning .


Storyteller On Demand - skapa interaktiva böcker

Storyteller On Demand – skapa interaktiva böcker – klicka för mer information

Inlägget Efter televisionen och bokens renässans dök först upp på Gränsfararebloggen.

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab