Storytelling för Företag Del II: Förmedla en unik mix av upplevelser

Storytelling för Företag Del II: Förmedla en unik mix av upplevelser

storytelling3 Storytelling för Företag Del II: Förmedla en unik mix av upplevelserVarje tidsålder har sitt nydanande format för berättelser. Den muntliga traditionen övergick i innovationer som den tryckta bokens texter och illustrationer, för att sedan övergå i rörlig bild och ljud i form av film, radio och TV. Det som är signifikativt är likväl att kraften i en bra berättelse oberoende av format kan försätta berg and forcera murar. Energin som driver banbrytande berättelser är en engagerande mix av estetik, logik och drömmar som är möjliga att förverkliga eller inte. Idag, i den digitala tidsåldern, är det nydanande att mottagaren tar ytterligare ett steg in i berättelsen genom att interagera i den.

Steven Spielberg om berättelsens kraft

“Det mest fantastiska för mig är att varenda människa som ser en film, inte nödvändigtvis en av mina filmer, får en hel samling av unika upplevelser. Likväl, genom försiktig manipulation och bra berättande kan du få alla att klappa händerna vid samma tidpunkt, att förhoppningsvis skratta vid samma tidpunkt, och bli skrämda vid samma tidpunkt.”
Steven Spielberg

Det är alltså de personliga unika upplevelserna som engagerar. Medan den försiktiga manipulationen bör förekomma vid olika punkter i berättelsen för att skapa kollektiva reaktioner. Den typen av reaktioner har för avsikt att sprida sig från människa till människa. I den digitala världen kallas detta viral marknadsföring, i den gamla mun-till-mun-metoden.

Den digitala berättelsen från reaktioner till interaktioner

I företags berättelser är målet att omvandla intresse till engagemang och vidare till köp, som vidare kan leda till feedback och början till en god kundrelation. Berättelserna bör således kommunicera varumärkets värderingar och innehåll samtidigt som det grundlägger en säljprocess. I tidigare tidsåldrar har dessa berättelser syftat till att skapa reaktioner medan i den digitala kan mottagaren själv interagera i berättelsen när man använder den nya tekniken. Att använda den digitala berättelsen är således en metod för interaktion, där möjligheten inte bara finns att reagera utan också förändra och förbättra liksom learn by doing. Den unika samlingen av upplevelser utökas och fördjupas på så sätt och därmed också engagemanget.

Hur välja format och formulera berättelser?

För företaget och andra organisationer är målgruppen för berättelsen avgörande. Den digitala berättelsen må vara den mest engagerande i allmänhet, men inte för alla målgrupper och budskap. Att mediet är en betydande del av budskapet (The Medium is the Message) som Marshall MacLuhan skrev i sin bok Understanding Media: The Extensions of Man redan 1964 är fortfarande aktuellt.

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab