Hjärnans och datateknologins sekel Del 7: Språket

Hjärnans och datateknologins sekel Del 7: Språket

shoolzone sarah sprak Hjärnans och datateknologins sekel Del 7: Språket

Webben är idag det främstaeng flag e1415739858472 Hjärnans och datateknologins sekel Del 7: Språket kommunikationsmedlet för kontakter över gränserna. Språkliga murar som skulle kunna vara ett hinder forceras med bildspråk och därtill engelska, den nya tidens lingua franca. Denna utveckling blottlägger ett flertal språkliga gap, både kvalitetsmässiga, generationsrelaterade samt oviljan att lära främmande språk vid sidan av engelskan.

Engelskan knockar övriga språk

”Engelskan knockar övriga språk” löd rubriken för en artikel av Viveca Brozin-Bohman i Lärarnas Tidning nr2/2005. Enligt attitydundersökningar anser grundskole- och gymnasieelever att språkkunskaper i engelska räcker vid sidan av det egna modersmålet. Samtidigt som förvaltningschefer, skolledare, lärare och föräldrar menar att goda kunskaper i engelska är absolut nödvändigt medan andra språk också är värdefulla. Det finns flera orsaker till denna attityd. Den viktigaste som artikelförfattaren lägger fram är att språkkunskaper värderas alltför lågt i konkurrensen om åtråvärda gymnasie- och universitetsplatser. Eleverna väljer bort väsentlig språkkunskap mot enklare betygshöjande kurser för att nå sina mål.

ANNONS
[adrotate group=”3″]

Emellertid finns det ytterligare orsaker till engelskans starka ställning, vilket Henrik Hansson, forskare vid Institute of International Education vid Stockholm Universitet och Sylvia van de Bunt-Kokhuis, forskare vid Haagse Hogeschool i Haag, framlägger i forskningsrapporten ”E-learning and language change – Observations, tendencies and reflections”.

ICT, språket och globalisering

I studien analyseras globalisering av e-learning, språkförändringar som en effekt av ICT (information and communication technologies), samt engelskans position som dagens lingua franca och dess effekter på andra språk. I nästa del av denna artikelserie går jag på djupet med fokus på språklig förändring och begrepp som globespeak, cyberkoder och lärande.

Skriven av LarsGöran Boström©

 

Källor:

Forskningsrapporten: ”E-learning and language change – Observations, tendencies and reflections”

”Engelskan knockar övriga språk” av Viveca Brozin-Bohman i Lärarnas Tidning nr2/2005

 

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab