Hjärnans och datateknologins sekel Del 5: Teknologi

Hjärnans och datateknologins sekel Del 5: Teknologi

elearningworld image james technology sve Hjärnans och datateknologins sekel Del 5: Teknologi

Watson 2.0

eng flag e1415739858472 Hjärnans och datateknologins sekel Del 5: Teknologi

Vi går nu in i en ny teknologisk epok. IBMs Watsondator som vann Jeopardy mot mänskliga stormästare i tävlingen har blivit omodern. Företaget är därför i full färd med att skapa Watson 2.0 som bland annat ska ha förmåga att hålla en dialog igång med en människa enligt IBMs företrädare. Datorns grundläggande styrka i att processa enorma mängder information i kombination med dialogfunktionen väntas att få betydande påverkan på flera samhällsområden som exempelvis medicin, finans och annan företagsverksamhet.

IBMs ordförande Ginni Rometty säger: ”Idag står vi redo på randen till en ny era av datoranvändning inom vilken teknologin är mer förbrukningsmaterial, insiktsdriven, och kognitiv.” Dagarna då människor fortfarande måste involveras med datorsystemen på det sätt som maskinerna fungerar skulle därmed vara räknade. Målet är ett paradigmskifte till att datorer anpassar sig till interagera med människor på det sätt människor arbetar.

ANNONS

[adrotate group=”3″]

 

Från Webb 2.0 till Webb 3.0

I min bok Lärande för alla sinnen delar jag in webbens utveckling i fyra steg:

Webb 1.0 pionjäråren mellan 1990-2000
Webb 2.0 den sociala webben mellan 2000-2010
Webb 3.0 den semantiska webben mellan 2010-2020
Webb 4.0 den intelligenta webben mellan 2020-2030.

År 1999 skrev Timothy Berners-Lee, webbens grundare: “Jag har en dröm för webben där datorer blir kapabla att analysera all data på webben – innehåll, länkar och transaktioner mellan människor och datorer.” En slags intelligenta agenter som kompletterar människans arbetsminne. Efter pionjäråren och sedan Facebook- och Twitter-eran som vi nu skördar frukterna av, är vi nu inne i nästa steg, den semantiska webben, läs mer om den semantiska webben här. Målsättningen med IBMs projekt som nämndes ovan leder sedan vidare in i Webb 4.0. I detta ljus ska även EUs nya mastodontprojekt The Human Brain Project ses.

The Human Brain Project: människoanpassad teknologi

The Human Brain Project är ett tvärvetenskapligt projekt med fokus på neurovetenskap, medicin och datavetenskap. Det grundläggande målet är att: ”The Human Brain Project ska lägga den tekniska grunden för en ny modell av IKT-baserad hjärnforskning, driva integration mellan data och kunskap från olika vetenskapsgrenar, och katalysera ett samhällsinitiativ att uppnå en ny förståelse för hjärnan, nya behandlingar för hjärnsjukdomar och nya datateknologier med hjärnlika egenskaper.”

Projektets avser således att inom de olika vetenskapsgrenarna utveckla datorteknologi som vetenskapligt verktyg och utveckla ny mjuk- och hårdvara med nydanande interaktiva egenskaper. Det vill säga intelligenta verktyg för att hantera och lagra stora mängder data och därtill utveckla datorbaserad människolik intelligens. Inom medicin ligger fokus på att finna bättre metoder att diagnostisera och bota hjärnrelaterade sjukdomar. Liksom att utveckla metoder för medicin som är anpassade efter individuella förutsättningar.

För detta krävs studier av hjärnan i ett flernivå perspektiv från gener till kognition med speciellt fokus på det unika med den mänskliga hjärnan som språk, känslor och medvetande. I förlängningen ska detta leda till nya teorier om den mänskliga hjärnans funktioner och arbetssätt. Nästa del i denna artikelserie går jag djupare in i dagens neurovetenskap och även den kritik som har framförts på denna vetenskapsgren.

Artikelförfattare: LarsGöran Boström©

 

Källor

The HBP Report http://www.humanbrainproject.eu/

Cognitive systems: A new era of computing http://www.research.ibm.com/new-era-of-computing.shtml

Lärande för alla sinnen: handbok om eLearning – Pedagogik och integration by LarsGöran Boström

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab