Hjärnans och datateknologins sekel Del 3: Hjärngym

Hjärnans och datateknologins sekel Del 3: Hjärngym

elearningworld image brain gym sve Hjärnans och datateknologins sekel Del 3: Hjärngym

Arbetsminne innebär förmågan atteng flag e1415739858472 Hjärnans och datateknologins sekel Del 3: Hjärngym hålla information aktuell under kort tid och det krävs också för att kunna kontrollera sin koncentration. Detta är en förmåga man kan träna upp. För alltfler blir det uppenbart att inte bara kroppen utan även hjärnan måste hållas i form för att fungera. Experiment på vuxna försökspersoner visar att hjärngympa kan förbättra arbetsminne och koncentrationsförmåga med upp till 20 procent.

 

Arbetsminnet

Torkel Klingberg, professor vid Karolinska Institutet, kommenterar:

”Vi har kunnat visa hur arbetsminne är plastiskt, och alltså kan tränas upp, om träningen sker enligt vissa principer. Uppträning av arbetsminne också förändrar hjärnaktiviteten, med ökad aktivitet i hjärnbarken i pannloben och hjärnbarken i hjässloben. Om inlärningsprocessen till långtidsminnet förbättras vet vi inte. Men mycket tyder på det, inte minst eftersom koncentrationsförmågan också blir bättre.”

Stenåldersmänniskans hjärna

Hjärnan är alltså formbar. Tack och lov för det, eftersom hjärnans storlek inte har förändrats på 40 000 år, inte sedan stenåldersmänniskans värld. Emellertid räcker inte repetition och uppträning av arbetsminne för en förbättrad inlärningsprocess. Det krävs också motivation. Martin Ingvar förklarar:

”Vi har ett inre belöningssystem, ett värderingssystem, som måste se nyttan och de positiva effekterna av våra handlingar. Man kan inte piska in kunskap.”

ADVERTISING

[adrotate group=”3″]

Hjärngym

Den studerande måste alltså få känslan av att få något tillbaka. Både Ingvar och Klingberg ser stora möjligheter med ny teknologi för inlärning och som hjärngymparedskap. Det finns dock fortfarande brister när det gäller användarvänlighet. Många producenter utvecklar fortfarande plattformar som helt eller delvis saknar anpassning till den mänskliga hjärnans förutsättningar.

I denna anda kommer förenklande teknik för både arbete och fritid vara något som har framtiden för sig. Från andra hållet är idag marknaden för hjärngym, alltså datorbaserade spel utvecklade för hjärngympa, en mångmiljardmarknad. Utvecklingen kommer med all sannolikhet fortsätta som en del i anpassningen till att kunna hantera den ständigt ökande informationsfloden.

Del fyra i denna artikelserie kommer att gå djupare in på detta område på fokus på motivation och lärande.

Artikelförfattare: LarsGöran Boström©

 

Källa:

Den översvämmade hjärnan: en bok om arbetsminne, IQ och den stigande informationsfloden av Torkel Klingberg

http://www.aktivtdeltagande.se/Word-filer/inlarning_anstrangning.html

 

 

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab