Datorbaserade verktyg som övervinner naturliga hinder i lärprocessen 2

Datorbaserade verktyg som övervinner naturliga hinder i lärprocessen 2

eng flag e1415739858472 Datorbaserade verktyg som övervinner naturliga hinder i lärprocessen 2elearningworld mrriddle natural sve Datorbaserade verktyg som övervinner naturliga hinder i lärprocessen 2

Datorn kan också, använd på rätt sätt, avhjälpa naturliga hinder i den traditionella klassrums- undervisningen. Utöver att visualisera och underlätta aktivitet integrerar även de datorbaserade verktygen den traditionella klassrumsundervisningen med den datorbaserade.

Kommunikationsforskaren James E. Grunig hävdar att följande variabler avgör om en grupp åhörare aktiveras eller inte i en undervisningssituation.

 

– Förmåga till problemidentifikation
– Hinder för identifikation
– Bestämmer involveringsnivå
– Graden av informationssökning
– Som leder till informationsprocessande

Av detta följer att om en grupp inte ser ett speciellt fenomen som ett problem, så kommer de att processa istället för att söka information om problemet. Involveringsnivån blir låg, informationssökningen uteblir, hindret består således i att inget problem har identifierats. Risken är överhängande att undervisningen går spårlöst förbi hos åhörarna.

ANNONS
[adrotate group=”3″]

Det finns dock flera andra hinder för aktivering av åhörarna. Ett är avståndet i ett klassrum, att studerande har olika möjlighet att se och höra, det läraren förmedlar framme vid svarta tavlan. Med hjälp av dator och rätt programvara kan detta hinder elimineras, vinsten är förbättrad visualisering och ökad aktivering.

Från lärarens dator sänds samma bild utan distraktioner i synfältet oberoende var i klassrummet den studerande befinner sig. Undervisningen sker på samma villkor. Genom att det inte finns några distraktioner i synfältet fram till skärmen så hjälper detta också koncentrationsförmågan. Därtill har samtliga studerande samma möjlighet att kommunicera med läraren och resten av klassen eftersom läraren ser alla lika mycket. Då de studerande fångar lärarens uppmärksamhet via dataskärmen, inte med viftande händer.

Datorer med rätt programvara avhjälper även andra hinder. I ett klassrum visar forskning att för endast 20% av de studerande går undervisningen i lagom takt, för 40% går det för snabbt och för 40% för långsamt. Med datorns playback- och group-teach-funktionerna kan läraren hjälpa grupper eller enstaka studerande som hamnat efter, medan övriga fortsätter utan extra hjälpen, och självfallet kan läraren hjälpa studerande som hamnat före vidare, utan att hetsa övriga studerande. Det finns även möjlighet för studerande att på eget bevåg repetera det som tidigare visats på skärmen. Läraren har därtill live-kontroll på vad varje studerande gör i sin dator. Detta medför att alla studerande kan arbeta i sin egen takt.

Självfallet kan läraren vid en introduktion också spela upp det hon gör på skärmen live. Kanske för att visa en simulering av en kärnreaktion som i exemplet ovan. Och då även visa för de studerande hur de ska gå tillväga för att använda simuleringen. Detta var bara några få exempel på hur ett databaserat klassrumsverktyg kan användas.

Förståelse är situationsbetingad, lär oss kommunikationsforskaren Brenda Dervin. Det är situationens förutsättningar som är helt avgörande för förståelse. Verktyg såsom dator med rätt programvara verkar till att förbättra dessa förutsättningar betydligt. Då den överbrygger naturliga hinder i klassrumsundervisningen.

Artikelförfattare: LarsGöran Boström

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab