Framtiden för Robotar – att hitta balansen

Framtiden för Robotar – att hitta balansen

Lyssna på storyn

{Play}

I en rapport om framtiden för robotar från Oxford University och Yale University från 2017 visar det att det är 50% chans att AI kommer att överträffa människor på alla uppgifter inom 45 år och att automatisera alla mänskliga jobb om 120 år. Detta är slutsatsen av en världsomspännande undersökning med maskininlärningsforskare som respondenter. Inom de kommande tio åren kommer AI att bli bättre i uppgifter som att översätta språk (senast 2024), skriva gymnasieuppsatser (senast 2026), köra lastbil (senast 2027), arbeta inom detaljhandeln (senast 2031), skriva en bästsäljande bok ( senast 2049) och arbeta som kirurg (senast 2053), enligt undersökningen.

Framtiden för Robotar - att hitta balansenDetta resultat i praktiken skulle få förödande sociala konsekvenser, särskilt eftersom det antyder att människor inte längre behövs i mänskliga samhällen, och artificiell intelligens kommer att kunna utveckla AI inklusive cybersäkerhet utan mänskligt inflytande om ett sekel från nu. Detta är en beskrivning av en dystopi, i en sann orwellsk stil. Syftet med undersökningen och rapporten är dock att utgöra ett underlag och stöd för att anpassa den offentliga politiken till teknikutveckling och andra samhällsutmaningar som teknik ofta kan vara lösningen på. Nedan kan du se vad en robot från Boston Dynamics kan göra idag 2022:

 

I den första delen av min bok Learning Design in Practice for Everybody, och i motsats till maskininlärningsforskarna som svarade på undersökningen ovan, målas ett annat perspektiv upp. Grundperspektivet i boken är människocentrerad design och ledning. Detta perspektiv omsätts sedan i praktiken längre fram i boken, samtidigt som den första delen förutom att vara en introduktion till lärandedesign också beskriver de senaste trenderna inom området inklusive den direkta kopplingen till arbetsmarknaden och tech i allmänhet.

High-level machine intelligence

Definitionen av undersökningen som nämnts ovan var “High-level machine intelligence” (HLMI) som uppnås när maskiner utan hjälp kan utföra varje uppgift bättre och billigare än mänskliga arbetare. Detta gäller dock mest processen, vad händer om vi vänder oss till resultatet? Kanske kommer produkten eller tjänsten som produceras att motsvara vår rationella intelligens, men att köpa produkter och tjänster är ofta mer en känslomässig angelägenhet, vilket innebär att mänsklig intuition och känsla styr resultatet.

Vidare kan denna slutsats överföras till andra områden än handeln, som t.ex. lärande och utbildning, där vissa tror att robotar faktiskt kan ersätta lärare. Det är ett mer troligt att AI kan minska den tunga administrationsbördan för lärare, så att de faktiskt kan lägga mer kraft på sin undervisning etc.

Framtiden för Robotar – slutsats

Slutsatsen i rapporten: “When Will AI Exceed Human Performance? Evidence from AI Experts”  från Future of Humanity Institute vid Oxford University och Institutionen för statsvetenskap vid Yale University, skriver författarna:

“Varför tro att AI-experter har någon förmåga att förutse AI-framsteg? Inom området för statsvetenskap fann en långtidsstudie att experter var sämre än grova statistiska extrapolationer på att förutsäga politiska resultat. AI-framsteg, som förlitar sig på vetenskapliga genombrott, kan tyckas vara svårare att förutsäga.”

Att börja med mänskligt centrerad design för att förutsäga framtiden är kanske inte en så dålig idé.

Författad av
LarsGöran Boström©️

Interactive books in production

Visit B-InteraQtive Publishing for more information develoed in SOE PublishingLab

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab