Europatrendspaning 1: Om vad som mest attraherar turister att välja en destination

Europatrendspaning 1: Om vad som mest attraherar turister att välja en destination

Europatrendspaning 1: Om vad som mest attraherar turister att välja en destinationEuropatrender ur ett EU-, innovations-, regions- och stadsperspektiv ärEuropean trend review 1: What most attracts tourists to choosing a destination ett medvetet urval för att utgå från de främsta motorerna i den europeiska utvecklingen. På så sätt analyseras europeéerna och Europa ur ett trendperspektiv. Men, nationerna då? Svaret är att det är de som huvudsakligen kastar grus i utvecklingen ofta enbart på grund av sina egna hegemoniska ambitioner. Således inte en nivå att analysera europeiska trender utifrån, utan fungerar mer som hinder och motstånd för Europas gemensamma utvecklingspotential. I de följande veckornas trendspaningar kommer mycket fokus att riktas mot det förestående Europaparlamentsvalet.

Nedan följer en trendspaning utifrån research från Universitet Pompeu Fabra i Barcelona om vad som attraherar turister mest i valet av resedestination. Tolv av Europas främsta resmål utgör grunden för forskningen. Författaren till studien, Sara Vinyals, som arbetar för Communication, Advertising & Society Research Group of the Department of Communication.

Vad avgör valet av resmål för turister?

En destinations konkurrenskraft för att locka turister utgår i grunden från dess förmåga att kommunicera sitt varumärke och dess innehåll. Det är dess förmåga att skapa och integrera mervärde i produkter och tjänster utifrån sin historia och nutid. Detta i syfte att annektera en unik nisch på marknaden. Fokus kan ligga på kultur, arkitektur, gastronomi, infrastruktur, landskap, evenemang, shopping och så vidare. Från dessa föresatser har Sara Vinyals studerat tolv av de mest populära urbana resmålen i Europa. Där resultatet av studien publicerades i Journal of Destination Marketing & Management, online versionen och är en del av ITOURIST research project.

Avgörande för val av paketresor för turister

Undersökningsmaterialet utgjordes av följande städers officiella turistbyråers information. Städerna som ingick i analysen var London, Paris, Istanbul, Barcelona, Amsterdam, Milano, Rom, Wien, Prag, München, Madrid and Frankfurt. De mest avgörande elementen för att attrahera turister att välja en speciell destination är kulturella attraktioner och gastronomi, enligt studien. Medan strategierna för att framhäva sin originalitet är relaterade till historia, specifika lokala attraktioner och närhet till andra semestermål.

Resultaten av studien fungerar som en god vägledning till att forma turistbyråer och andra reseföretags marknadsföringsstrategier.

Källa: Universitat Pompeu Fabra i Barcelona 

Inlägget Europatrendspaning 1: Om vad som mest attraherar turister att välja en destination dök först upp på europatrender.

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab