Konkurrens bättre än support för träningsprogram

Forskning från Penn Medicine och Deloitte Consulting LLP som använde ett beteendemässigt utformat gamification program för att förbättra träningsnivån. Forskarna fann att konkurrens var mer engagerande för att öka de dagliga stegräkningen än support eller samarbete. Fokus riktades på att kombinera beteendemässiga insikter från spelelement, och sociala element eller konkurrens …

Gamifiering av rutiner tar Välmående till en ny nivå Del 2

Forskning från Perelman School of Medicine vid University of Pennsylvania och Boston University School of Medicine visar att sällskap med en vän och en gamifierad applikation är den bästa miljön för att nå dina träningsmål. Det betyder att social interaktion och gamifierade mekanismer som är utmanande och tävlingsinriktade är de …

Gamifiering av rutiner tar Välmående till en ny nivå Del 1

Research från the University of New Mexico  visar på betydande nytta med att inkludera gamifieringsmekanik i produkter och tjänster. Då det driver både inre motivation och ger hälsoförbättringar. Professor Nick Flor på Anderson School of Management förklarar: “Primitiva människor utvecklade en medfödd samhörighet genom att spela spel, eftersom spel fick …