Storyteller för Företag – Erbjuda en unik upplevelse

Storyteller för Företag – Erbjuda en unik upplevelse

Storyteller for Business - Bringing a unique set of experiences

Storyteller för Företag - Erbjuda en unik upplevelseVarje ålder har sina innovativa format för berättelser. Den muntliga traditionen fortsatte till innovationer som den tryckta bokens texter och illustrationer, för att fortsätta till bild och ljud i form av film, radio och TV. Det som är mest betydelsefullt är dock att kraften i en bra berättelse oberoende av format kan flytta berg och bryta igenom murar. Energin som driver banbrytande berättelser är en engagerande blandning av estetik, logik och drömmar som är möjliga att uppnå eller inte. I dag, i den digitala tidsåldern, är innovationen att mottagaren tar ytterligare ett steg in i berättelsen genom att interagera inne i den.

Steven Spielberg om kraften i berättelser

”Det mest fantastiska för mig är att varje person som ser en film, inte nödvändigtvis en av mina filmer, får en hel uppsättning unika upplevelser. Samtidigt som du genom försiktig manipulation och bra berättande, kan du få alla att klappa på samma gång, förhoppningsvis skratta samtidigt och vara rädda samtidigt.”

Steven Spielberg

Det är då de personliga unika upplevelserna som är engagerande. Medan försiktig manipulation bör användas vid utvalda punkter i berättelsen för att skapa gemensamma reaktioner. Syftet med denna typ av reaktioner är att de ska sprida sig från människa till människa. I den digitala världen kallas detta viral marknadsföring, i den gamla word of mouth.

Digitalt berättande från reaktioner till interaktioner

Företags berättelse syftar till att förvandla intresse till en engagerande upplevelse. För att i nästa steg att påbörja en köpprocess, och vidare till feedback och början till en god kundrelation. Berättelserna bör därmed kommunicera varumärkets värden och innehåll samtidigt som det utgör grunden för köp. Tidigare har syftet med sådana berättelser varit att utlösa reaktioner. Medan i den digitala kan mottagaren själva interagera i berättelsen när man använder den nya tekniken. Då det gör det möjligt för mottagaren att ändra och förbättra och lära sig genom att interagera. Den unika mixen av upplevelser ökar och fördjupar på detta sätt också engagemanget.

Hur väljer man format och berättar berättelsen?

För företag och andra organisationer är målgruppen för berättelsen avgörande. Digitalt berättande är ofta den mest intressanta i allmänhet, men inte för alla målgrupper och meddelanden. Mediet är fortfarande en viktig del av meddelandet som Marshall MacLuhan förklarade i sin bok Understanding Media: The Extensions of Man från 1964. Denna idé är förmodligen ännu mer aktuell idag än den var 1964. Särskilt eftersom det finns fler och varierade former av format med olika egenskaper och förmågor att engagera olika målgrupper.

Författad av
LarsGöran Boström©

Storyteller för företag

Vi introducerar STORYTELLER FÖR FÖRETAG! Vi använder modern publiceringsteknik för att skapa och publicera och distribuera. Plattformen är optimerad för att stärka ditt varumärke.