Mobil Teknologi bygger broar för Lärande Social integrationMobil teknonologi bygger broar och kan vara en utjämnare för utbildnings- och andra sociala möjligheter i utvecklingsländerna. Men för att få detta att utvecklas till en sann framgångssaga är individcentrerad lärande design och utbildning i digital kompetens avgörande för utvecklingen. Detta är den viktigaste slutsatsen av Aspen Network of Development Entrepreneurs  (ANDE) som arbetar med tre olika sociala företag i Kenya, Nigeria och Filippinerna som använder mobil teknik i sina lokala samhällen. Trots de geografiska skillnaderna är erfarenheterna att använda mobil teknik för social utveckling liknande.

Mobil teknologi bygger broar

Dessa erfarenheter är bland annat:

För det första tar det betydande tid och resurser att få människor att använda tekniken på ett effektivt sätt.

För det andra får man aldrig glömma vem mobtech-lösningen är tänkt att användas av, som i alla former av lärande design så måste lösningen vara människocentrerad i sin approach, med andra ord en design thinking approach.

Ett exempel på de sociala företagen som använder mobtech för att förbättra ekonomiska, utbildnings- och hälsoresultat i de lokala samhällena är eLimu från Kenya. De designar interaktiva moduler för att förbättra läskunnighet, och ger lärarutbildning, samt hjälper eleverna att förbereda sig för tentor genom sin tablet-baserade mobilapp.

Skrivet av

LarsGoran Boström©


BOKERBJUDANDEN!

Learning Design eBookJust nu 50% rabatt i Google Play Books

Learning Design in Practice for Everybody

Klicka på länken för att ta del av rabattenNovellsamlingJust nu 50% rabatt i Google Play Books

Gränsfarare av LarsGöran Boström

Klicka på denna länk för att ta del av rabatten