Interaktiverande Lärande med animation och rollspel 1Forskning från Uppsala Universitet visar vägenInteraktiverande Lärande med animation och rollspel 2

Professor Jarmo Rantakokko vid Uppsala Universitet undersöker fler metoder för interaktiverande lärande med fokus på interaktiva animeringar och rollspel. En pedagogisk metod som ger den studerande möjlighet att testa olika scenarier för att se vad som verkligen händer utifrån olika givna förutsättningar. Fokus ligger alltså på att den studerande ska förbättra sin förståelse av dynamiken i olika processer genom att själv manipulera processen. Till skillnad från den passiva inlärningsmetoden där fokus ligger på att inpränta fakta.

Animation och rollspel i praktiskt lärande

Medan interaktiva animeringar utökas lärandet med ytterligare en ny dimension genom att den studerande kan påverka skeendet. Så lägger interaktiva rollspel till ytterligare en dimension eftersom den studerande befinner sig inne i processen och interagerar med systemet och andra deltagare. Men som Rantakokko skriver: ”Before starting designing animations one must consider the learning aspects.” Och det första utvecklaren bör överväga är hur den studerande ska aktiveras i modulen. I synnerhet då studier visar att:

”Learners who are actively engaged with the visualisation technology have consistently outperformed learners who passively view visualisations.”

ANNONS

Interaktiverande pedagogiska metoder

Grundläggande för en effektiv och motiverande animering eller rollspel är således att den är interaktiverande. På samma sätt som Hellström och Johanssons responsmetod i artikeln Interaktiverande Lärande i Grupp upphöjer klassrumslärandet till en högre nivå av effektivitet och motivation genom sin interaktiverande metod. På samma sätt fungerar även digitala läromedel med en uppsjö av olika övningsformer, inklusive gruppövningar, att lägga till ytterligare en ny dimension med interaktiva animationer och rollspel.

Artikelförfattare: LarsGöran Boström©

 

Källor:

Rantakokko, Jarmo Interactive Learning of Algorithms, Department of Information Technology, UppsalaUniversity