Inre Motivation Del 3: Drivkrafter och eLearning 1Kognitionsforskningen visarInre Motivation Del 3: Drivkrafter och eLearning 2 att ju fler sinnen som är inblandade när man lär sig desto mer minns man. En välutvecklad eLearningmiljö blir med denna slutsats en perfekt utgångspunkt för lärande. Detta förstärks av möjligheterna att utveckla innehåll som vid sidan av kvalitativ kunskapsutveckling också syftar på att stärka den inre motivationen.

Emotionell intelligens

Peter Gärdenfors som är professor i Kognitionsvetenskap skriver i sin bok ”Lusten att förstå” att det finns uppenbara kopplingar mellan emotionella händelser och minnesförmåga. ”Om en händelse är emotionellt laddad, positivt eller negativt, är detta ett sätt för kroppen att signalera att händelsen är viktig för oss och att vi därför skall komma ihåg den.” Överför man detta till det skolsystem som premierar utflykter till olika ämnesområdes öar med fakta så är det inte underligt att minnet om dessa ämnesfakta blir kort. Förståelsen drunknar på vägen emellan.

ANNONS

Drivkrafter

Psykologen Jerome Bruner hävdar att viljan att lära är medfödd och utgår från tre huvudsakliga inre drivkrafter: Nyfikenhet, kompetens och ömsesidighet. Barn men även många djur har en naturlig nyfikenhet, en vilja att undersöka nya föremål på olika sätt.

Den andra drivkraften utgår från viljan att visa att man kan eller klarar av något. Men den mänskliga hjärnan är samtidigt alltför rationell för att kunna fokusera till exempel på ett test där sammanhangen är otydliga. I bästa fall minns man de faktabaserade svaren tills man har gjort testet, men vad händer sedan? Denna drivkraft utgår istället från att utforska, problemlösning och ta egna initiativ.

Ömsesidighet betyder drivkraft och vilja att kunna uppnå mål tillsammans. Dessa tre drivkrafter är skolsystemet väldigt dåligt på att tillvarata, än mindre förädla och nästan aldrig belöna, oftare verkar det istället i motsatt riktning.

eLearning med fokus på inre motivation

I en studie från ISA (The Association of Learning Providers) bör en motiverande lärupplevelse bygga på övningar som bygger på att den studerande ska använda sin kreativitet. Där miljön ska utgå från en informell individualiserad struktur. Med rollspel och andra uppgifter som engagerar både hjärtat och hjärnan genom att ta hjälp av olika multimediafunktioner som video, wikis, bloggar och gruppövningsmoduler. Likväl bör multimediafunktioner hanteras varsamt. Det är inte ett bibliotek med olika Inre Motivation Del 3: Drivkrafter och eLearning 3former av multimedia som ska användas utan den studerande bör mötas av en lärupplevelse som triggar den inre motivationen till förståelse av olika fenomen.

För motståndet i lärandet får inte ligga i själva strukturen med en myriad av funktioner där de flesta inte används. Användarvänlighet är ett nyckelord för den inre motivationen. I synnerhet då själva lärprocessen bygger på att det är innehållet som gör motstånd. Där den studerande tar det till sig genom att strukturera om det och koppla det till kunskap hon redan har. Professor Peter Gärdenfors skriver: ”Den lärande måste vara aktiv och inte bara en passiv kopieringsmaskin.” Något som alltför ofta blir resultatet i skolans värld där belöningssystemet underordnar orsakssammanhang till förmån för faktakunskap.

Skriven av
LarsGöran Boström©

 

Källor

Boström, LarsGöran Lärande för alla sinnen – Handbok om eLearning: Pedagogik och integrering Axplock 2011

Gärdenfors, Peter Lusten att förstå – Om lärande på människans villkor Natur och kultur 2010

ISA Association of Learning Providers Survey Analysis: Employee Motivation by Generation factors 2010

Martens, Gulikers och Bastiaens The impact of intrinsic motivation on e-learning in authentic computer task Leiden University and Open University of the Netherlands, Leiden 2004