Gamifiering av rutiner för att förbättra hälsan Del 2

Gamifiering av rutiner för att förbättra hälsan Del 2

Gamifiering av rutiner för att förbättra hälsan Del 2

Forskning från Perelman School of Medicine vid University of Pennsylvania och Boston University School of Medicine visar att sällskap med en vän och en gamifierad applikation är den bästa miljön för att nå dina träningsmål. Det betyder att social interaktion och gamifierade mekanismer som är utmanande och tävlingsinriktade är de viktigaste drivkrafterna. I denna anda ökade dessa aktivitetsspårare, inklusive designade spelelement, det dagliga antalet steg med nästan cirka 1.6 km per dag.

Gamifiering för att förbättra hälsan

De dagliga fitnessmålen i “gamifierade” familjer uppnåddes av 27 procent fler, än i familjer som inte använde wearables och smarta telefoner med gamifierade appar. Forskarna analyserade data från 200 vuxna omfattande 94 familjer under 24 veckor. Joanne Murabito, MD, ScM, docent i medicin vid Boston University School of Medicine kommenterar resultaten på följande sätt:

“Genom att engagera familjer i ett interaktiv spelbaserad intervention med aktivitetsspårare fann vi betydande ökning av fysisk aktivitet. Detta tillvägagångssätt är spännande eftersom det har potential att skalas upp mycket bredare.”

Författad av
LarsGöran Boström©


Audio for ebooks

SOE PublishingLab provide audio to ebooks

the first ebooks are about to be published!

Learn more about SOE PublishingLab