Research to design healthy workplaces
In English

Forskning för att utforma hälsosamma arbetsplatserHur optimerar man utformningen av en arbetsplats för att skapa en hälsosam arbetsmiljö? Ett team från University of Arizona Institute on Place and Wellbeing  (UAIPW) utförde i samarbete med USA: s General Services Administration (GSA) ett forskningsprojekt på detta område. De använde realtids bärbara hälsosensorer och miljösensorer för att undersöka anställda i den offentliga sektorn i en flerårig studie. Syftet var att optimera och utforma hälsosammare arbetsplatser.

Utforma hälsosamma arbetsplatser

Sensorerna övervakade hjärtaktivitet, fysisk rörelse och sömnkvalitet. Där resultaten har publicerats i forskningsrapporten “Wellbuilt for Wellbeing”. Huvudsyftet med studien är att det kommer att stödja GSA för att utveckla bästa praxis för att optimera designen för hälsosamma arbetsplatser för mänskligt välbefinnande. Professor Esther Sternberg, professor vid University of Arizona Center for Integrative Medicine kommenterade forskningen på följande sätt:

“Denna forskning har potential att påverka miljontals kontorsarbetares liv och minska de hundratals miljarder dollar som förloras varje år i USA på grund av sjukdomar kopplade till arbetsmiljön.”

Källa: University of Arizona Health Sciences

NYHETER FRÅN ELEARNINGWORLD MEDIA