Bygga en engagerande Organisation – Go Aim Make Entertain

Bygga en engagerande Organisation – Go Aim Make Entertain

Bygga en engagerande Organisation - Go Aim Make EntertainVad skulle kunna Building an Engaging Business - Go Aim Make Entertainrevolutionera din verksamhet? Få dina kunder och besökare att stanna längre, köpa mer och gilla att göra det? Just “göra” utgör själva utgångspunkten för lösningen. Detta leder oss till maker-marknaden vars grund dock är att skapa saker själv, men tänk om du skulle implementera sådana mekanismer i din verksamhet. Tror du att ni då skulle bli den som konkurrenterna skrattade åt eller den engagerande marknadsledaren? Om du tror att det senare är svaret fortsätt läsa denna artikel.

Engagemang?

Din verksamhet har en väldesignad webbplats. Ni kanske använder webben för marknadsföring och är även aktiva i sociala medier. Men även om dessa komponenter fungerar ok, saknas något. Ni vill att era besökare/kunder ska stanna längre på webbplatsen och era sociala mediesidor och vill inkludera mer engagerande mekanismer för at uppnå detta mål. I synnerhet eftersom besökare som stannar längre köper mer. Och, även om det känns som en utopi, att göra så att dessa mekanismer också bygger broar mellan den digitala delen och den fysiska delen av verksamheten.

Hur bygga en engagerande organisation

Vid sidan av verksamhetens mål kan vara att engagera kunder och webbplatsbesökare som beskrivits ovan. Så kan de metoder/mekanismer som kommer att nämnas nedan vara minst lika effektiva för internt bruk, det vill säga att öka medarbetarnas engagemang. Dessa mekanismer fokuserar i båda dessa fall på att förändra och/eller förbättra beteende och samtidigt ge inre motivation att verkligen göra det. Allt detta sker efter din verksamhets krav och mål.

Den magiska formeln

Vad är det då som är så kraftfullt att det kan uppfylla kraven som beskrivits ovan? Svaret är … mekanismer som en miljard människor använder varje dag världen runt, inte för att de måste, utan tack vare inre motivation, det vill säga Go, Aim, Make, Entertain med andra ord GAMEs. Detta betyder inte att man ska göra om verksamhetens webbplats till ett onlinebaserat dataspel, utan istället använda spelmekanismer och implementera dessa i den ordinarie verksamheten. Den allmänna termen är Gamifiering och resultatet är ökat engagemang och beteendeförbättring efter dina mål och krav. Detta kan i nästa steg generera en revolutionerande utveckling för din verksamhet.

Bortom verksamheter

Det som beskrivs ovan är samtidigt nästa steg av webbens utveckling från information till socialisering och nu till att göra. Detta genom en dynamik som styrs av gamifierade mekanismer som även kan implementeras bortom arbetslivet i princip i alla processer som kräver någon form av prestation, både i den digitala- såsom den fysiska världen eller en kombination. Resultatet blir lojalitet, engagemang och kreativitet. Mer information om våra gamification tjänster: interactive books and apps for branding and marketing with gamification.

Författad av
LarsGöran Boström©