Design för lärmiljöer för kreativitet, enligt ny forskning

Design för lärmiljöer för kreativitet, enligt ny forskning

Design for Learning Environments for Creativity, according to new research
In English

Ny forskning från Umeå universitetDesign för lärmiljöer för kreativitet, enligt ny forskning  inriktad mot inlärningsmiljöens inverkan på studenters kreativa utveckling visar intressanta resultat. Då kreativitet och komplex problemlösning anses vara viktiga kompetenser för framtida inlärningsprogram. Både EU och UNESCO har inkluderat detta som ett prioriterat område i sin framtida utbildningsram, så kommer frågan: Hur? att vara av stor betydelse. I denna anda utgår Sol Moréns forskning vid Umeå universitet från teorin om relationell kreativitet.

Lärmiljöer för kreativitet

Resultaten av forskningen presenteras i avhandlingen Relational creativity – What can participatory art do for higher education?. Där teorin om relationell kreativitet visualiseras i fyra koncept.

  • Design för kreativ transformation
  • Design för kreativt deltagande
  • Design för kreativa jämförande möten
  • Design för kreativt nätverkande

NEWS FROM ELEARNINGWORLD MEDIA