Den obehagliga lilla teorin och studerande 1

Hur kan The nasty little theory about learnersmetoder och mätning av elevers kunskap och förståelse förbättras?

I min bok Lärande för alla sinnen skriver jag om Darwinpedagogik. Hur utbildningssystemet i sin grundläggande struktur skapar framtida vinnare och förlorare bland dem som anpassar sig och de som inte gör det av olika skäl. Jag pläderar för att det istället är utbildningssystemet som bör anpassa sig till den individuella elevens förutsättningar och inlärningsstil. Och att IKT gör detta möjligt. Professor Danny Dorling skriver i the Guardian 22 juli 2013 om vad han kallar ”den obehagliga lilla teorin” som kännetecknar traditionell utbildning under 1800 och 1900-talen. Han skriver:

“For as long as the nasty little theory has existed, it has been debunked. As co-discoverer of the theory of evolution, Alfred Russel Wallace explained to the Royal Geographical Society exactly 150 years ago this year that “future ages will certainly look back upon us as a people so immersed in the pursuit of wealth as to be blind to higher considerations”. I believe that one day soon he will be proved right – a future generation will come that will reject the nasty theory. A national curriculum that lauds Victorian ethics will be discarded in place of higher considerations.”

ANNONS

Den obehagliga lilla teorin

Enligt Danny Dorling, professor i Human Geography vid Sheffield Universitet är den obehagliga lilla teorin baserad på antagandet att barn är väldigt olika i vad de har möjlighet att åstadkomma. Vissa har bättre potential än andra och att denna potential är fastställd från början. I en sådan värld är det inte ett så stort problem att politiker väljer pedagogik åt lärarna. Eftersom en lärare ändå inte kan göra så stor skillnad för en elev. Och ett nationellt prov blir här ett bra verktyg att mäta så den fastställda procentandelen av eleverna uppnår rätt nivå. Likväl har president Barack Obama valt en annan väg. En väg som leder bort från denna lilla obehagliga teori med visionen ”no child should be left behind. Detta är Obamas högre övervägande (eng. higher consideration).

Obamas vision

President Obamas idé bygger på att tillhandahålla finansiering för fler värderingsinstrument samtidigt som finansieringen för traditionella nationella prov ska minskas. De nya värderingsinstrumenten ska göra det möjligt att utvärdera “higher order skills” som den studerandes förmåga att använda teknologi, utföra research, lösa problem liksom presentera och försvara hans eller hennes idéer. Detta skiftar perspektivet från att ha som målsättning att mäta kunskap till att fokusera på förståelse och färdighet. En annan skillnad är att syftet med dessa nya värderingsinstrument är att mäta de studerandes kontinuerliga utveckling och framsteg mot fastställda standarder.

Nytt perspektiv för utbildningssystemet

Med detta skifte av perspektiv är lärande inte längre utflykter till övergivna öar med olika ämnesområden som den studerande besöker en gång, utan en resa för att erhålla kunskap, färdigheter och förståelse. Likväl, för att åstadkomma detta, att kunna mäta en läranderesa istället för oberoende ämnesutflykter, vilket i viss mån kan mätas med traditionell examination on- eller offline, då måste också själva utvärderingsmiljön omvandlas. Lärplattformar med avancerad aktivitets- och resultatuppföljning för kontinuerlig utvärdering för lärarna är en viktig del i grundlösningen. Det interaktiva engagerande innehållet bör struktureras för denna läranderesa med förberedelse för både snabba framsteg, repetition och steg tillbaka längs vägen.

Storbritanniens vice premiär minister Nick Cleggs vision om att testa femåringar och senare med tuffare examination för elvaåringar är bara ett nytt kapitel om den obehagliga lilla teorin som Alfred Russel Wallace kritiserade redan för 150 år sedan. Tillsammans med bland andra John Stuart Mill som i sin omvälvande bok, Om Friheten, varnade att dåtidens skolan endast formade eleverna i samma gjutform, vilket skulle få fruktansvärda framtida effekter.

Läranderesan

För en femåring som precis har inlett sin läranderesa är tillsyn, support för förbättring, en mix av lärvägar vägen framåt. Utvecklingen och framstegen kan sedan på ett mjukt utvärderas och jämföras mot fastställda standarder. Då skulle läraren veta säkert vilken nivå av kunskap, färdighet och förståelse som eleven besitter. Detta skifte av perspektiv och metod skulle också förhoppningsvis dra pedagogiken ur politikernas händer. Clegg och andra … det är tid att släppa taget!

Författad av
LarsGöran Boström©