Kategori: <span>trend</span>

Kategori: trend

Lär känna de högst rankade mobila UI-UX-trenderna 2022

Funderar du på att förbättra tillgängligheten till din mobilapplikation eller vill du skapa en för målgruppen? Om ja bör du vara medveten om mobilappens UI-UX-designtrender som kommer att vara tongivande 2022. Detta år, 2022, som är ytterligare ett år att skapa och fördjupa ditt varumärkes framgångssaga på ett nytt och …

Nästa framsteg inom Augmented Reality kommer att lägga kraftfulla verktyg i konsumenternas händer

AR har anlänt, designad och redo. Ikea har en app som låter dig se, på din telefon, hur en möbel skulle se ut i ditt hem. Splunk har en app som hjälper fältarbetare att reparera industriella system, få tillgång till prestandamått och reparationsinformation. Och någonstans, just nu, spelar någon fortfarande …

Learning Agility – Bli en agil studerande för framgång i den digitala tidsåldern

VUCA, en term som först beskrevs 1985 av ekonomer och universitetsprofessorer Warren Bennis och Burt Nanus, används ofta för att karakterisera den digitala tidsåldern. VUCA står för Volatilitet, Osäkerhet, Komplexitet och Tvetydighet. I den här världen förändras saker i en takt som är svår för en individ och en organisation …

Träningsprogram med Konkurrens och Gamifiering som drivkrafter

Forskning från Penn Medicine och Deloitte Consulting LLP som använde ett beteendemässigt utformat gamification program för att förbättra träningsnivån. Forskarna fann att konkurrens var mer engagerande för att öka de dagliga stegräkningen än support eller samarbete. Fokus riktades på att kombinera beteendemässiga insikter från spelelement, och sociala element eller konkurrens …

Utan EQ kommer du troligen vara ditt företags bäst bevarade hemlighet

Låt dina sinnen vägleda dig, bejaka självmedvetenhet/anpassningsförmåga, samarbete/kollegialitet och empati, med andra ord, använda din emotionella intelligens (EQ) som nyckeln till framgång i ditt arbetsliv. Det här är råden i Harvard Business Review av James Runde, författaren till boken UNEQUALED, med 40 års erfarenhet från Morgan Stanley. Han skriver: “Utan …

Artificiell intelligens lär sociala interaktionsfärdigheter

AI-språkmodeller fungerar bra på specifika uppgifter. Ett exempel är att förutsäga nästa ord när du skriver en text. Men den nya generationen av artificiell intelligens lär sig den mer underliggande innebörden av språket, vilket i praktiken sätter t.ex. resultat av svar på fråga, dokumentsammanfattning och slutförande av berättelse. Där roboten …

Avgörande kompetens för att förbättra Din Anställningsbarhet

En rapport från McKinsey om hur man kan framtidssäkra medborgarnas arbetsförmåga visar vägen till dagens och den framtida arbetsmarknaden. Resultatet från studien för att förbättra Din Anställningsbarhet bygger på en undersökning av 18 000 personer i 15 länder där följande tre kompetenskategorier för hela arbetsmarknaden identifieras. Det inkluderar: tillföra värde …

Interaktiv bokdesign – research och fördelar

Interaktiv bokdesign är ett format där du kan mixa krafter från webben med krafter från bokens format. Där funktionalitet som du bör använda beror på syftet med den interaktiva boken. Möjligheterna att mixa olika medieformer och interaktiva funktioner är närmst oändliga. I denna anda, till support för sådana projekt har …

Lärande i en Augmented Reality-miljö

Hur kan du förbättra skolutbildningen med augmented reality-lektioner? Skolor som använder flipped classroom i Österrike vill 90 procent fortsätta använda denna pedagogik. Samma undersökning i ämnet visar att t.ex. matematik och engelska har förbättrats dramatiskt genom att vända klassrummet upp och ner. Några av fördelarna är att tid och rum …

Gamification i Arbetslivet – Psykologi och Integration

Ett tvärvetenskapligt forskarteam från University of Minnesota, USA, University of Waterloo, Kanada, University of Ontario Institute of Technology, Kanada, Old Dominion University, USA och University of Basel, Schweiz, har utvecklat en forskningsmetod för att använda psykologimodeller för att undersöka effekterna av gamification i arbetslivet. Syftet är att förbättra forskningen om …