Författare: <span>webmaster</span>

Författare: webmaster

Cybersäkerhet inom utbildning – Ransomwareattacker ökar

En ny rapport från Sophos om cybersäkerhet inom utbildning baserad på en undersökning från Vanson Bourne visar att ransomwareattacker i allt högre grad är riktade mot utbildningsorganisationer. Där cyberbrottslingar kräver lösensumma för att återställa data och ibland krypterar utbildningsorganisationernas data. Rapporten visar att 44% av respondenterna inom utbildningsorganisationer drabbades av …

Rådet för Teknologisk Suveränitets arbete inleds

I veckan hölls kick-off-mötet för Rådet för Teknologisk Suveränitet som grundades av det tyska federala forskningsministeriet. Elva experter från vetenskap, näringsliv och samhälle har fått i uppdrag att under de kommande månaderna ta fram rekommendationer för Tysklands federala utbildnings- och forskningsministeriet (BMBF) för att stärka Tysklands och Europeiska Unionens teknologiska …

eLearningworld är tillbaka! Med en verktygslåda för interaktiva böcker

eLearningworld återkommer nu med en verktygslåda för interaktiva böcker och andra tjänster. Detta i viss mån i ny form, på nya bättre servrar, där vi avser att väcka interaQtive books till liv och leverera till världen. Detta med stora möjligheter att skapa egna böcker med interaktivitet. Ett format och koncept …

Blockchain teknikens inverkan på utbildning

En rapport som heter “Blockchain in Education från Europeiska kommissionen visar framtidsutsikterna blockchainteknikens inverkan på utbildning och dess potential att omvandla fältet. Den viktigaste slutsatsen är att: “Blockchaintekniken kan hjälpa till att förbättra gamla modeller för datahantering och ge fördelar till elever och utbildningsinstitutioner i EU – om politikerna är …

Nationell digital utbildningsplattform är på väg

Det tyska federala utbildnings- och forskningsministeriet inleder ett nytt projekt på 150 miljoner euro för utveckling av prototyper för en ny nationell digital utbildningsplattform, läroplaner och didaktiska koncept. Detta är det första steget mot ett nationellt nav för livslångt lärande och ett initiativ som har stora utsikter att bli en …

Evolutionär omvandling: Nyckelord i ny Edtech trend rapport

En ny Edtech trendrapport från branschorganisationen Swedish Edtech Industry visar att pandemin har haft en omvälvande effekt. Samtidigt som sektorn i allmänhet samtidigt är på väg att lämna pionjäråren. Pandemin har också riktat uppmärksamheten på behovet av att uppgradera och modernisera IT-system, men också att korrigera obalanser i digitaliseringen av …

Pedagogisk utveckling med Gamifiering – Lärandemodeller

Ökat involvering och engagemang, fördjupad individanpassning och strömlinjeformad administration, är vad dessa tekniker i grunden åstadkommer för utbildning, men det finns mängder med mervärde utöver detta. Och eftersom den digitala tidsåldern kräver trial- and error träning, förespråkar och kräver individuell talang och kompetens, och mobilitet och automatisering är andra tecken …

Gränserna för artificiell intelligens och utanför begränsningarna

Förståelse för mänskligt språk är en av nycklarna till att utöka gränserna för artificiell intelligens bortom dagens utvecklingsnivå. Detta är slutsatsen i boken In Linguistics for the Age of AI av Marjorie McShane och Sergei Nirenburg, båda vid Institutionen för kognitionsvetenskap vid Rensselaer Polytechnic Institute. Men är det möjligt? Hur …