Att anpassa utbildning till den digitala tidsåldern med AI, Blockchain och Gamification

Att anpassa utbildning till den digitala tidsåldern med AI, Blockchain och Gamification

Att anpassa utbildning till den digitala tidsåldern med AI, Blockchain och Gamification 1Ökat involvering och engagemang, Att anpassa utbildning till den digitala tidsåldern med AI, Blockchain och Gamification 2fördjupad individanpassning och strömlinjeformad administration, är vad dessa tekniker i grunden åstadkommer för utbildning, men det finns mängder med mervärde utöver detta. Och eftersom den digitala tidsåldern kräver trial- and error träning, förespråkar och kräver individuell talang och kompetens, och mobilitet och automatisering är andra tecken i tiden, med denna bakgrund är gamification, artificiell intelligens och blockchain teknik definitivt väl rustade för att vara några av de huvudsakliga drivkrafter i den nödvändiga omvandlingen av utbildning.

Mark Esposito, associerad Professor vid Cambridge Judge Business School skriver som en bakgrund till en sådan omvandling: ”Ta inlärningsmodeller. Många läroanstalter fokuserar fortfarande på en ”broadcast”- modell för lärande där läraren är sändare och studenten är en villig mottagare av ett enkelriktat meddelande. Denna modell av lärande är inte längre relevant för en ny generation av studenter som aktivt vill delta i framtidens lärande.”

Så vad kan detta innebära i praktiken, vi börjar med motivation genom gamification mekanismer? Assisterande Professor i Pedagogik Alfred Boyd jr vid Mississippi Valley State University ger ett exempel på detta i form av att dela upp en lektion i etapper. Studenten får belöning, t.ex. via en badge för varje etapp, för att visa prestationen. På detta sätt blir studenten mer inriktat att faktiskt nå målen för utbildningen i form av kunskaper och färdigheter. Medan läraren får fungerande data för att anpassa lärandet, vilket leder oss vidare till artificiell intelligens. Där AI exempelvis kan lära utifrån studentens aktivitet inom inlärningsmiljön, vilket utgör möjligheten att förbättra utbildning efter studentens förutsättningar bland många andra saker. Mer om fördelarna med att använda blockchain teknik i undervisningen finns här.

Författad av
LarsGöran Boström ©
Författare till boken ”Learning Design in practice for everybody”