Interaktiv bokdesign – research och fördelar

Interaktiv bokdesign – research och fördelar

Lyssna på storyn

{Play}

Interaktiv bokdesign är ett format där du kan mixa krafter från webben med krafter från bokens format. Där funktionalitet som du bör använda beror på syftet med den interaktiva boken. Möjligheterna att mixa olika medieformer och interaktiva funktioner är närmst oändliga. I denna anda, till support för sådana projekt har jag utvecklat ett välfungerande analysverktyg, 6iModellen. Den finns beskriven i min bok Learning Design in Practice for Everybody.

I boken The shallow – What the Internet does to our brain går Nicholas Carr djupare in i detta ämne. Utifrån aktuell hjärnforskning framhäver han det faktum att användning av olika verktyg manuella som intellektuella förändrar hjärnans neurologiska struktur. Något som forskare redan på 1800-talet visade, men som under större delen av 1900-talet förnekades av forskarvärlden. Det var inte förrän något decennium före millennieskiftet som man slutligen slog fast att hjärnan slutar aldrig anpassa sig och förändras. Den söker ständigt efter bättre och effektivare metoder för att ersätta de gamla ineffektiva.

Interaktiv bokdesign – research och fördelar

En Arkaisk Webb

Webben är ett sådant omstörtande verktyg som erbjuder en effektivare metod, Carr skriver: min hjärna krävde att bli matad på det sätt webben matade den, det var inte min lästeknik som hade förändrats, utan mitt tänkesätt. Men förutom att webben medför en inspirerande miljön för läsande och lärande så uppkommer ett betydande problem. Med författarens ord:

”Försök läsa en bok samtidigt som du löser ett korsord; detta är den intellektuella miljön för internet.”

Interaktiv bokdesign som lösningen

Men tänk om du ompaketerade det? Tänk om “korsordet” eller andra former av aktiviteter var integrerade inne i det digitala innehållet, i det välkända bokformatet? Då skulle plötsligt webbens kaotiska miljö med mängder av olika former av interaktioner/distraktioner ha förvandlats till en engagerande kreativ miljö för inspiration, kunskaps/kompetens kreation och utveckling. För vid sidan av bokens kunskapsinnehåll och inspiration etc, så är den också en guide, en vägvisare, ett rättesnöre. I motsats till att “zappa” på webben har en interaktiv bok ett eller ofta flera syften och på samma gång kraften att återskapa de beroendeframkallande engagerande funktionerna som är WWW’s styrka.

Artikelförfattare
LarsGöran Boström©

Nya tryckta böcker från B-InteraQtive Publishing med AR-funktioner

Matresan genom Småland     En fransman i Stockholm

Intresserad av att läsa mer AR-funktionerna? Klicka här och om SOE PublishingLab här