Livslångt lärande och medskapande av kunskap

Livslångt lärande och medskapande av kunskap

Livslångt lärande och medskapande av kunskapI en open-source-approach till livslångt lärande blir den studerande medskapare av kunskap och färdigheter. Detta står i bjärt kontrast till 1900-talets systematiska approach där den studerande var en passiv mottagare av information och strikta arbetsbeskrivningar. Men, hur kan man då uppgradera och värdera kvaliteten i livslångt lärande i en öppen kontext? Är MOOC den enda möjliga formen av gränslös utbildning för livslångt lärande i högre utbildning? Hur passar lägre nivåer kanske med mer färdighetsbaserad eller medvetenhetsbaserat lärande? Detta är några av de frågor vi ska undersöka i denna del och nästa av denna story.

Öppnar upp de lärdas republik

Under Medeltiden vandrade akademiker mellan det växande antalet universitet sökandes efter kunskap och i övrigt berikande miljöer efter deras eget val. Visdom var målet. Allteftersom sekler passerade övergavs detta mål till förmån för nationernas krav och behov. Under de två senaste seklerna har utbildningens ekvation bestått i att nationen har fastslagit olika behov och investerat sina utbildningsresurser för att möta dessa behov. Nu håller pendeln på att svänga. Ekvationen för 2000-talet är en omvänd utbildningsmiljö baserad på människor och deras kreativitet. I nästa steg skapar detta innovation som skapar nya idéer som sedan omvandlas till finansiella- liksom sociala vinster.

Bortom MOOC

Kritiker av MOOC hävdar att det är för många avhopp från kurserna så konceptet kan inte tas på allvar. Därtill så är det mestadels människor som redan har hög utbildning som registrerar sig. En tredje kritik är att de studerande till största delen förblir anonyma för lärarna och kurskamrater. Därför är det svårt att producera en kollaborativ miljö för lärande och dela med sig av sina erfarenheter.

Likväl, alla dessa kritiska punkter är snarare bevis för att den studerande är utgångspunkten och drivkraften i det livslånga lärandet. Både vad det gäller tid, mobilitet, motivation och medverka i grupparbete, och då att detta genomgår en grundläggande individualisering. Detta är också vad open source lärande handlar om. Precis som på Medeltiden vandrar studerande och akademiker från en utbildningsinstitution till nästa, både online och campus. Vissa amerikanska universitet har redan uppmärksammat denna utveckling och erbjuder kurser som kräver att de studerande reser till olika campus runt om i världen. Multikulturell inspiration och kunskap liksom kontakter blir här ett ovärderligt mervärde.

Livslångt lärande och medskapande av kunskap

En open source approach till lärande behöver inte betyda att utbildningen är fri som i ingen kostnad eller ens billig, istället betyder det fri som i fritt val. Men för att göra rätt val krävs ibland personlig rådgivning. Detta är ett av de områden där utbildningsorganisationer/konsulter kan expandera sin verksamhet i framtiden. En annan är närmare integration med arbetsmarknaden med matchning och coachning. Och en tredje är bildning, inte bara vad det gäller innehåll, utan också bör möjlighet till multikulturell och språkutveckling vägas in.

Universitet online och campus är självfallet en viktig pelare i denna lärande miljö, men bildning och kompetens kan också uppnås i andra former av lärande. I den tredje delen av denna story gräver vi djupare ner i hur man kan värdera dessa olika former av lärande i en open source miljö.

Författad av
LarsGöran Boström©


Short stories from a European perspectiveGränsfarare på engelska – ute nu!

Noveller från ett europeiskt perspektiv med fokus på samhällsomvandling.

Click here to learn more about the book the English version. It is available in Google Play Books and soon in more book stores all over the world

Mer info om den svenska versionen Gränsfarare finner du här och den finns tillgänglig hos alla välsorterade bokhandlare i inbunden tryckt version och som ebok, inom kort även som ljudbok.

SOE PublishingLab