Storytelling för individcentrerad kommunikation

Storytelling för individcentrerad kommunikation

Storytelling för individcentrerad kommunikationRen information är endimensionell och saknar ofta Storytelling for human-centred communicationförmågan att säkerställa sanningsenligheten för mottagaren för vad som kommuniceras. Då sådana dator liknande data är tråkiga och inte bildar broar till engagemang. Lösningen är att du behöver något för att tillfredsställa mottagarnas känslomässiga intelligens. Din information bör därför bli flerdimensionell för att humanisera informationen. Det är här din berättelse börjar. Som Annette Simmons skriver:

“En bild säger mer än tusen ord och en berättelse säger mer än tusen försäkringar.”

Berättelser för förståelse och minnet

Paul J. Sak, grundare och chef för Center for Neuroeconomics Studies och professor i ekonomi, psykologi och management vid Claremont Graduate University. Hans experimentella forskning visar:

”Att karaktärsdrivna berättelser med känslomässigt innehåll resulterar i en bättre förståelse för de viktigaste punkterna en talare vill göra och möjliggör bättre återkallelse av dessa punkter flera veckor senare. När det gäller att göra en inverkan, blåser detta standard-PowerPoint-presentationen till bitar. ”

En bra historia med mänsklig drivkraft inkluderar olika krokar för att göra hela publiken aktivt involverad i din information.

En organisations DNA och individcentrerad kommunikation

En organisation är verkligen en berättelse, dess historia, vardagsliv och framtid. Att dela denna berättelse i väl anpassade paket är en viktig drivkraft för framgång, eftersom den berättar vem du är och ger din publik / intressenter något unikt att förhålla sig till, i en allt mer konkurrensintensiv värld. Och kom ihåg att en organisation består av dess människor, och vad de faktiskt gör med dess innehåll, tjänster och produkter etc. Professor Sak drar följande slutsats:

”När du vill motivera, övertyga eller komma ihåg börjar du med en berättelse om mänsklig kamp och eventuell triumf. Det kommer att fånga människors hjärtan – genom att först locka sina hjärnor. “

Författad av
LarsGöran Boström©

Storyteller för Företagstjänster tillhandahåller berättelser, praktiska underrättelser och lärande med integrerad interaktivitet som stärker alla intressenter i ditt företag. Formatet för distributionen är interaktiva böcker och appar som fungerar för smartphones, tablets och datorer. Konceptet stärker varumärke, lärande och fungerar också t.ex. som ett interaktivt alternativ för PDF-filer etc. Läs mer om vår Storyteller för Företagstjänster här och kontakta oss för mer information.