Kompetensutveckling i digital miljö

Kompetensutveckling i digital miljö

kritiskt tänkandeI en rapport från The Foundation for Young Australians som använde data från 4,2 miljonerCRITICAL SKILLS DEVELOPMENT IN A TECH EMPOWERED ENVIRONMENT onlinejobb under perioden 2013-2015, visas att efterfrågan på kritiskt tänkande har ökat med 158% under perioden. Medan efterfrågan på digital kompetens hade ökat med 212% och kreativitet 65% och problemlösningskompetens med 26%. Samtidigt visar annan forskning att undervisning i kritiskt tänkande släpar efter.

Kompetensutveckling i kritiskt tänkande

Med denna bakgrund föreslår Dr Martin Davies vid University of Melbourne datorstödd argumentkartläggning som en lösning. Denna teknik kan vara bron som leder eleverna att möta arbetsmarknadens nya krav på 2000-talet. Dr Davies beskriver datorstödd argumentkartläggning på följande sätt:

”Det är en process som innebär att man tydligt redogör för en konflikt högst upp på en karta, följt av nivåer av skäl och invändningar; och används som ett visuellt verktyg som hjälper till att förstå, uppskatta och utvärdera argument.”

Detta görs enkelt i verktyg för kartläggning av argument som exempelvis open-source verktyget MindMup.

Learning by doing grunden för kompetensutveckling

Learning by doing är grunden för kompetensutveckling, men vad fungerar bäst? Jeff Huang, professor i datavetenskap vid Brown University och hans forskargrupp använde data från online-videospel, inte bara för att studera vad som får människor att utveckla färdigheter, utan också hur konceptet skulle kunna optimeras till andra områden. Professor Huang kommenterar resultaten av forskningen på följande sätt:

“Vad detta antyder är att om du vill optimera effektiviteten handlar det inte om att spela flest matcher per vecka. Du behöver faktiskt lite utrymme mellan aktiviteterna och inte spela så intensivt.”

Men dessa pauser mellan “träningspassen” bör inte vara för långa. Eftersom studien också visar att en 30-dagars paus krävde 10 spel för att komma tillbaka till den färdighetsnivå som spelaren hade före pausen. Generellt visar resultatet av forskningsprojektet hur kognitiv vetenskap i princip fungerar för kompetensutveckling och lärande. Där kontinuerlig träning med korta pauser är nyckeln till framgång.

Kompetensutveckling i digital miljö

Iakttagelseförmåga, uppmärksamhet och reaktionstid i en digital miljö

Iakttagelseförmåga, uppmärksamhet och reaktionstid är färdigheter som tränas när man spelar actionspel enligt en studie från ett internationellt forskningsprojekt som leddes av Genève Universitet. Forskningen bygger på 15 års data från actionspel för att mäta hur dessa påverkar kognitiva förmågor. Resultatet visar att de 8970 individerna mellan 6 och 40 år som producerade datan genom att spela actionspel. De upplevde betydande förbättringar när det gäller multitasking förmågor, rumslig uppmärksamhet samt förmågan att ändra strategi i enlighet med spelets regler. Studien som publiceras i tidskriften Psychological Bulletin förbättrar även förståelsen för hjärnans elasticitet samt ger vägledning om hur man utvecklar spel som ytterligare ökar de färdigheter som nämns ovan.

Författad av
LarsGöran Boström©

Författare till boken ”Learning Design in Practice for Everybody” där 6iModel för kreativ projektledning presenteras och kompetensutveckling i digital miljö. Modellen är en verktygslåda baserad på kritiskt tänkande och visualisering av idéerna för att effektivisera processen. Modellen kan användas för de flesta former av projekt där kreativitet, problemlösning och innovation är drivkrafterna. LarsGoran är grundaren av eLearningworld Europe AB, och även utvecklaren av SOE (Storyteller på eLearningworld) – en ny plattform för integrerad storytelling i interaktiva böcker, snart med augmented reality-funktioner.