Kullberg om berömmelse – hela essän i en interaktiv bok

Kullberg om berömmelse – hela essän i en interaktiv bok

Om de olika sätten att göra sig berömd – Studier på fåfängans marknadFörfattaren Karl Kullberg tillhörde på sin tid de litterära giganterna. Inte minst var han grundaren till det litterära magasinet Freja som på 1840-talet även kom att få en stark social- och politisk dimension. Innehållet i Freja bestod av noveller och senare då av essäer. Ofta förekommande i Freja vid denna tid var författare som GH Mellin och Auguste Blanche, men det var likväl Karl Kullberg som oftast hade den spetsigaste penna. Han hade en unik förmåga att skildra mänskliga- och samhälleliga tillkortakommanden på ett inträngande men samtidigt humoristiskt sätt. Precis som Strindberg och Moberg hade Kullberg förmågan att tränga igenom lagren av oegentligheter för att finna och beskriva kärnan i problematiken och dramatiken. Hans insiktsfulla inblickar i den omvälvande tid 1840-talet var, då det gamla bondesamhället gav vika för industrisamhället, ger goda insikter och inspiration till vår egen omvälvande tid. Nedan följer Karl Kullbergs essä: ”Om de olika sätten att göra sig berömd – Studier på fåfängans marknad” i sin helhet. Essän är illustrerad och språket är moderniserat, håll till godo …


För att läsa boken klicka på länken nedan:

Kullberg om berömmelse – hela essän i en interaktiv bok was originally published on Gränsfararebloggen