2000-talets skola – ändamål, världssyn och inriktning

2000-talets skola – ändamål, världssyn och inriktning

2000-talets skola – ändamål, världssyn och inriktningIndustriåldern var inriktad på massproduktion, 21st Century School – purpose, worldview and directionmassmarknadsföring och löpandebandslik produktion och distribution av produkter. Skolsystemet fungerade på samma sätt, i betydelsen att skolgången var en formativ process för att producera kunniga arbetare och goda medborgare för nationen. Detta var en miljö som präglades av likformighet, medan individuell talang, kreativitet och entreprenörskap belönades inte.

Från mass till digital

Likväl, vad händer om man ersätter mass med digital? Svaret är att det vänder upp-och-ner på det mesta i jämförelse med industriålderns struktur.

Detta betyder en omvandling från massproduktion till digital produktion, vilket är en pågående process i de flesta branscher. Även i fabriksarbete, den mest uppenbara sinnesbilden av industriåldern sker omvandlingen från handarbete, maskiner och löpandeband till programmering, robotar och anpassade produkter och tjänster. Som en del i denna omvandling kallas den gamla massmarknadsföringsstrategin numera spam.

Hur kommer denna omvandling att påverka skolsystemet?

I denna första del av denna artikelserie kommer fokus att riktas mot organisation och den brasilianske entreprenören Ricardo Semlers radikala organisationsstrategi. Efter 30 år som framgångsrik företagsledare med ett ledarskap baserad på en radikal företagsorganisations vision implementerar han nu denna organisationsform i skolsystemet med hans egna skolor som pilotprojekt. Ricardo Semler säger följande i sitt TedTalk nedan:

“We’ve come from an age of revolution, industrial revolution, an age of information, an age of knowledge, but we’re not any closer to the age of wisdom.”

Detta är målet för hans radikala organisationsvision, vilkens grundläggande drivkraft är humanism. I de följande delarna av denna artikelserie kommer vi att gräva djupare i denna form av skolorganisation och hur den korrelerar med det gamla skolsystemet. Nedan finner du Ricardo Semlers visionära TedTalk.

Författad av
LarsGöran Boström©