Entreprenörsanda in i skolsystemet Del 2

Entreprenörsanda in i skolsystemet Del 2

sarah entreprenor2 Entreprenörsanda in i skolsystemet Del 2Global Education Initiative visar vägen eng flag e1415739858472 Entreprenörsanda in i skolsystemet Del 2

Det finns flera barriärer som måste raseras innan det entreprenöriella ekosystemet kan slå ut i full blom. I grunden utgår dessa från att det i alla kulturer finns en skeptisk och ibland en rent fientlig attityd till entreprenörskap. Media, framförallt TV, har under de senaste åren börjat råda bot på detta genom olika former tävlingar och andra program med entreprenörskap och innovation i centrum. Det är därifrån den entreprenöriella vågen kommer och utgör attitydförändringens förtrupper. Skolsystemet i sin helhet kämpar dock fortfarande med att ta de första stapplande stegen för att överkomma misstänksamhet och rädsla.

ANNONS
[adrotate group=”3″]

Studiens författare identifierar inledningsvis en grundstruktur för god entreprenörskapsutbildning. Den bör innehålla en kombination av bra klassrumsinstruktörer och möten med flera olika entreprenörer. Detta eftersom väldigt få lärare har varit entreprenörer och få entreprenörer är bra lärare. Samtidigt höjer de ett varningens finger att anekdotiska berättelser om framgångsrika projekt bara hjälper lärandet på marginalen. Eftersom marknaden för olika branscher är just olika och att marknaderna därtill hela tiden förändras. Därför efterlyses hands-on, projektbaserat, multidisciplinärt och icke-linjärt angreppssätt.  Vägen dit går via internet och annan informationsteknologi. På samma sätt som att det inte går att lära sig en ny dans genom att bara studera stegschemat så kräver lärande kring entreprenörskap handling, i förlängningen reflekterande aktion. Författarna till studien föreslår en kombination av flera metoder:

-Simulationer och andra spelformer, aktiviteter som bäst görs vid dataskärmen

-Interaktivt teamwork och gruppaktiviteter

-Direkt aktionsbaserad marknadsundersökning och intervjua potentiella kunder för att identifiera behov

-Köp- och säljevenemang med riktiga pengar

-Studiebesök på entreprenöriella företag

-Möten med entreprenörer som kan fungerar som utvärderare av affärsplaner och andra aktiviteter som elever har gjort

-Elevdrivna företag som använder riktiga pengar, både ute i samhället och i skolan, kanske med en entreprenör som mentor.

Till allt detta kan internet vara ett bra forum för att påbörja aktiviteter.

“Digital tools offer particularly rich learning possibilities. Youth entrepreneurship education must continue to pioneer use of digital learning strategies and techniques. Digital games, simulations, animation, film and digital arts, and immersive environments may be especially well suited to youth entrepreneurship curricula.” 

Steve Mariotti & Daniel Rabuzzi, The National Foundation for Teaching Entrepreneurship

De menar också att entreprenörskapsutbildning inte bör begränsas till den traditionella skoldagen och skolåret då entreprenörskap är en ändlös aktivitet. I synnerhet då målet bör vara att de studerande lär sig arbeta med en handfull grundläggande principer för entreprenörskap, bland annat:

-Glädjen i företagsamhet och ge service åt andra, ägande och att generera vinst

-Undersöka och analysera marknadspotential

-Empati – “att lära sig gå i kundernas skor”

-Konkurrensfördelar och bygga varumärke

-“Lagar” om tillgång och efterfrågan

-Resultat på investeringar och kalkyl

-Väcka intresse för tjänster och produkter

-”Think out of the box”

Självfallet måste undervisningen anpassas efter åldersgrupp, men också enligt “See One, Do One, Teach One” -principen, individanpassning med andra ord, som inte bara förbereder inför entreprenörens eller intraprenörens vardag, utan även för kunskapssamhällets vardag i allmänhet. Denna arbetsform som har ersatt Henry Fords gamla löpandebandsprincip i kunskapssamhället. Därtill är avancerade kunskaper i engelska men även andra språk avgörande för framgång. Det räcker inte längre med turistengelska…

Artikelförfattare: LarsGöran Boström

Läs Del 1 av artikelserien Klicka här! | Läs Del 3 av artikelserien Klicka här!

 

 

Källa: Educating the Next Wave of Entrepreneurs: Unlocking entrepreneurial capabilities to meet the global challenges of the 21st Century