Entreprenörsanda in i skolsystemet Del 1

Entreprenörsanda in i skolsystemet Del 1

kenny entreprenor1 Entreprenörsanda in i skolsystemet Del 1Global Education Initiative visar vägeneng flag e1415739858472 Entreprenörsanda in i skolsystemet Del 1

Entreprenörskap innebär individens förmåga att omvandla idéer till aktivitet och företagsamhet. Egenskaper som därtill leder till ökad kreativitet och ökad självkänsla och är avgörande för framgång efter industrisamhällets sorti. Från denna utgångspunkt inleds också studien Educating the Next Wave of Entrepreneurs: Unlocking entrepreneurial capabilities to meet the global challenges of the 21st Century som presenterades under 2011-års World Economic Forum. Entreprenörskap bör enligt studien genomsyra alla delar av samhället, alltifrån småföretagarens kaotiska vardag till intraprenörskapet i en större organisation och vidare till skolan och offentlig förvaltning. Vägen dit går via utbildning.

Detta står i direkt kontrast till det gamla industrisamhällets skolsystem som fokuserade på grundläggande färdigheter för att säkra de studerandes framtida anställning. En vision som utgår från Henry Fords produktionslinjer där varje medarbetare skulle fokusera på varsin liten komponent i kedjan och där bli effektiv. Detta krävde planlösningar och stordrift, vilket bland annat kom att tillintetgöra alla intentioner till entreprenörsskapsutbildningar. Inte ens Joseph Schumpeters epokgörande verk under första halvan av 1900-talet kom att få något inflytande på utbildningsväsendet. Det var först på 1970-talet som hans idéer om entreprenörskap och kreativ destruktion med mera började få ett visst fotfäste.

ANNONS
[adrotate group=”3″]

Emellertid fanns förmildrande omständigheter till att rationell systematik kom att överskugga individuell innovationsförmåga. Då den största delen av 1900-talet präglades av hungersnöd, två världskrig med enorma kostnader och arbete för uppbyggnaden av Europa och senare kalla krigets kapprustning mellan ideologiska system. Idag finns inget av detta kvar och vi går sakta från Henry Fords löpande band till Joseph Schumpeters dynamik och kreativa destruktion. Författarna till den omnämnda studien ovan anser dock att omvandlingen går alltför långsamt och att det traditionella skolsystemet inte är den språngbräda det borde vara.

“ Preparing today’s students for success and eventual leadership in the new global marketplace is the most important responsibility in education today… Entrepreneurship education is an important tool to achieving these objectives [and]… should be universally available to provide all students with opportunities to explore and fulfil their potential.”

Stephanie Bell-Rose, President, Goldman Sachs Foundation and Thomas W. Payzant, Harvard Graduate School of Education

Författarna till studien kommer från toppmanagementnivå i en rad företag och därtill ett flertal forskare från olika universitet världen över. Detta är första gången som entreprenörskapsutbildning har undersökts systematiskt med utgångspunkt från individens livslånga lärande. Men istället för att skriva en historisk expose om felgrepp i svunna tider fokuserar studien i sann entreprenörsanda på konkreta lösningar för framtiden. I del 2 av denna artikel kommer jag att koncentrera mig på skolväsendets utveckling, men studien berör alla former av utbildning.

Artikelförfattare: LarsGöran Boström

Källa:

Educating the Next Wave of Entrepreneurs: Unlocking entrepreneurial capabilities to meet the global challenges of the 21st Century